Lieferungen - 72138-2023

03/02/2023    S25

România-Bacău: Hârtie sau carton termosensibile

2023/S 025-072138

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Număr naţional de înregistrare: 4278728
Adresă: Strada: Haret Spiru, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600114
Țară: România
Persoană de contact: MARIA ELENA DOMINTEANU
E-mail: LILIDOMINTEANU_LICITATII@SPITALJUDBC.RO
Telefon: +40 0234534000-1608
Fax: +40 234517424/515184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjubc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Hârtie EKG, ECOGRAF

Număr de referinţă: 4278728_2022_PAAPD1373111
II.1.2)Cod CPV principal
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de MATERIALE SANITARE-HARTIE EKG, ECOGRAF.... conform CAIET DE SARCINI, prin încheierea unui Acord Cadru- 48 luni cu operatorul economic a cărui ofertă admisibilă se va poziționa pe locul 1,2, 3 în clasamentul întocmit în baza criteriului de atribuire menționat la punctul II.2.5 din Fișa de date a achiziției. Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 593 332.30 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Etichete autocolante farmaceutice

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Etichete autocolante farmaceutice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie împachetare sterilizare (CREP ELASTIC) 120X120 CM

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198200 Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie împachetare sterilizare (CREP ELASTIC) 120X120 CM

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie ecograf

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie ecograf

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pungi farmaceutice / capsule farmaceutice

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pungi farmaceutice / capsule farmaceutice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie termică

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie termică

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie filtru laborator 50 cm x50 cm

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15994200 Hârtie de filtru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie filtru laborator 50 cm x50 cm

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese bucale UF pentru spirometrie o30

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese bucale UF pentru spirometrie o30

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie împachetat sterilizare 1200 x1200

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie împachetat sterilizare 1200 x1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie cardiotocograf 112 mm x 90 mm x 150 coli Cadence

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie cardiotocograf 112 mm x 90 mm x 150 coli Cadence -top

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie EKG

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie EKG-19

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 200-568263
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 8
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 311
Lot nr.: 6
Titlu:

AC LOT 6. Hârtie cardiotocograf 112 mm x 90 mm x 150 coli Cadence

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDCLAS TRADING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17149792
Adresă: Strada CALARASILOR, Nr. 33
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810017
Țară: România
E-mail: office@medclas.ro
Telefon: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Adresă internet: www.medclas.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VETRO DESIGN
Număr naţional de înregistrare: RO 8409931
Adresă: Strada Veronica Micle , Nr. 20, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011044
Țară: România
E-mail: licitatie1@vetro.ro
Telefon: +40 0721141923
Fax: +40 0371622650
Adresă internet: www.vetro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 232.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 648.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 308
Lot nr.: 3
Titlu:

AC LOT 3. Piese bucale UF pentru spirometrie o30

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VETRO DESIGN
Număr naţional de înregistrare: RO 8409931
Adresă: Strada Veronica Micle , Nr. 20, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011044
Țară: România
E-mail: licitatie1@vetro.ro
Telefon: +40 0721141923
Fax: +40 0371622650
Adresă internet: www.vetro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDCLAS TRADING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17149792
Adresă: Strada CALARASILOR, Nr. 33
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810017
Țară: România
E-mail: office@medclas.ro
Telefon: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Adresă internet: www.medclas.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 152.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 748.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 310
Lot nr.: 5
Titlu:

AC LOT 5. Hârtie termică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDCLAS TRADING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17149792
Adresă: Strada CALARASILOR, Nr. 33
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810017
Țară: România
E-mail: office@medclas.ro
Telefon: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Adresă internet: www.medclas.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 716.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 310.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 312
Lot nr.: 9
Titlu:

AC LOT 9. Etichete autocolante farmaceutice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Arkas Prodexim
Număr naţional de înregistrare: RO 14953341
Adresă: Strada Principala, Nr. 558
Localitate: Petelea
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547460
Țară: România
E-mail: arkasprodexim@yahoo.com
Telefon: +40 265512329/0744504471
Fax: +40 265512329
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 616.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 616.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 307
Lot nr.: 1
Titlu:

AC LOT.1 Hartie EKG

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDCLAS TRADING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17149792
Adresă: Strada CALARASILOR, Nr. 33
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810017
Țară: România
E-mail: office@medclas.ro
Telefon: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Adresă internet: www.medclas.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 153 782.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 150 129.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 313
Lot nr.: 10
Titlu:

AC LOT 10. Pungi farmaceutice / capsule farmaceutice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Arkas Prodexim
Număr naţional de înregistrare: RO 14953341
Adresă: Strada Principala, Nr. 558
Localitate: Petelea
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547460
Țară: România
E-mail: arkasprodexim@yahoo.com
Telefon: +40 265512329/0744504471
Fax: +40 265512329
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 379 680.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 365 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 309
Lot nr.: 4
Titlu:

AC LOT 4. Hârtie ecograf

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDCLAS TRADING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17149792
Adresă: Strada CALARASILOR, Nr. 33
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810017
Țară: România
E-mail: office@medclas.ro
Telefon: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Adresă internet: www.medclas.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 57 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ,,Documentatie si Clarificari,, din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta în termenul specificat și numai in format electronic.

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare/invitația de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Daca pe primul loc, al doilea, al treilea loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari in SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare, pana la un termen limita clar stabilit(si comunicat ofertantilor)de autoritatea contractanta.

Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin.(2) lit.b din HG nr. 395/2016.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica /acordului cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.221 fin Legea 98/2016.

In cazul organizarii unei licitatii nationale de catre Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achizitii sau de catre alta autoritate nationala investita in acest sens, avand ca obiect dispozitive medicale similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor cadru de catre Ministerul Sanatatii/ONAC.In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordul cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului acord cadru

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023