Lieferungen - 72153-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Växjö: Gånghjälpmedel

2023/S 025-072153

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Matilda Fridlund
E-post: matilda.fridlund@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afraupjkrw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afraupjkrw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hjälpmedel, Gånghjälpmedel för vuxna

Referensnummer: ON 2022-00006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141720 Gånghjälpmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning

Upphandlingen avser köp av olika gånghjälpmedel till vuxna. Upphandlingen är uppdelad i sju (7) produktgrupper.

1. Rollator inomhus/utomhus2. Rollator stora hjul3. Rollator smal4. RA-rollator5. Gåbord el6. Gåbord el med elektrisk benspridning7. Gåstativ

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33196100 Hjälpmedel för äldre personer
33196200 Hjälpmedel för funktionshindrade personer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Växjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Upphandlingen avser köp av olika gånghjälpmedel till vuxna. Upphandlingen är uppdelad i sju (7) produktgrupper.

1. Rollator inomhus/utomhus2. Rollator stora hjul3. Rollator smal4. RA-rollator5. Gåbord el6. Gåbord el med elektrisk benspridning7. Gåstativ

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/09/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023