Bauleistung - 72155-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Uppsala: Diverse ytbehandling

2023/S 025-072155

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Monika Boström
E-post: monika.bostrom@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal beläggningsarbeten

Referensnummer: KSN-2022-00907
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233200 Diverse ytbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal beläggningsarbeten. Uppdraget avser fräsning och beläggning av gator, gång- och cykelbanor och mindre anläggningsjobb i samband med beläggningsarbeten för successivt avrop under avtalstiden.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 260 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233141 Väghållning
45236000 Markanläggning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal beläggningsarbeten. Uppdraget avser fräsning och beläggning av gator, gång- och cykelbanor och mindre anläggningsjobb i samband med beläggningsarbeten för successivt avrop under avtalstiden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 192-542457
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Peab Asfalt AB
Nationellt registreringsnummer: 556098-8122
Postadress: Box 1282
Ort: ÄNGELHOLM
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 26224
Land: Sverige
E-post: thomas.hjelm@peab.se
Internetadress: http://www.peabasfalt.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 260 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023