Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 72155-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Uppsala: Diverse ytbehandling

2023/S 025-072155

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Monika Boström
E-post: monika.bostrom@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal beläggningsarbeten

Referensnummer: KSN-2022-00907
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233200 Diverse ytbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal beläggningsarbeten. Uppdraget avser fräsning och beläggning av gator, gång- och cykelbanor och mindre anläggningsjobb i samband med beläggningsarbeten för successivt avrop under avtalstiden.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 260 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233141 Väghållning
45236000 Markanläggning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal beläggningsarbeten. Uppdraget avser fräsning och beläggning av gator, gång- och cykelbanor och mindre anläggningsjobb i samband med beläggningsarbeten för successivt avrop under avtalstiden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 192-542457
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Peab Asfalt AB
Nationellt registreringsnummer: 556098-8122
Postadress: Box 1282
Ort: ÄNGELHOLM
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 26224
Land: Sverige
E-post: thomas.hjelm@peab.se
Internetadress: http://www.peabasfalt.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 260 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023