Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 72160-2023

03/02/2023    S25

România-Cluj-Napoca: Produse de curăţat

2023/S 025-072160

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
Număr naţional de înregistrare: 4288063
Adresă: Strada: VIILOR , nr. 46-50
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400347
Țară: România
Persoană de contact: Calina Dumitrescu
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefon: +40 264207021
Fax: +40 264453131
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.recuperarecluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL RECUPERARE CLUJ
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Produse curatenie, accesorii curatenie si produse igiena

Număr de referinţă: 4288063/2021/06
II.1.2)Cod CPV principal
39830000 Produse de curăţat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Cantitatile de produse pe care le va achizitiona spitalul sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini care face parte din

documentatia de atribuire; cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime de produse ce urmeaza a fi furnizate reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe

durata întregului acord cadru, si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putând fi mai mici, egale, sau mai

mari raportat la cele estimate, în functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante si de fondurile bugetare alocate cu

aceasta destinatie.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi înainte de termenul limita stabilit

pentru depunerea ofertelor.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertei

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 256 903.43 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

sapun

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33711900 Săpun
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18141000 Mănuşi de lucru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lavete

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39525100 Cârpe de şters praful
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39224000 Mături, perii şi alte articole de diverse tipuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Saci menajeri

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
19640000 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie igienica, servetele de hartie pentru maini si servetele de masa

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33760000 Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse de curatat si de lustruit

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39800000 Produse de curăţat şi de lustruit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 220-576515
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 612
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 123.67 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 123.67 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 372
Lot nr.: 2,4,5,3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 844 571.10 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 775 413.43 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 373
Lot nr.: 7
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILMANO
Număr naţional de înregistrare: RO 4247888
Adresă: Strada bdul tineretului, Nr. 9
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240027
Țară: România
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
Adresă internet: www.ilmano.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 285.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 285.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 555
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 78 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 78 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 225
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIDE GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15216895
Adresă: Strada Principala, Nr. 1000
Localitate: Felnac
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317125
Țară: România
E-mail: c.serban@side.ro
Telefon: +40 727377605/+40 728988072
Fax: +40 257216645
Adresă internet: www.side.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 223
Lot nr.: 2,4,5,6,3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 593 304.78 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 593 304.78 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 828
Lot nr.: 7
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/08/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILMANO
Număr naţional de înregistrare: RO 4247888
Adresă: Strada bdul tineretului, Nr. 9
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240027
Țară: România
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
Adresă internet: www.ilmano.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 90 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 90 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 613
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIDE GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15216895
Adresă: Strada Principala, Nr. 1000
Localitate: Felnac
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317125
Țară: România
E-mail: c.serban@side.ro
Telefon: +40 727377605/+40 728988072
Fax: +40 257216645
Adresă internet: www.side.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 28.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 224
Lot nr.: 7
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILMANO
Număr naţional de înregistrare: RO 4247888
Adresă: Strada bdul tineretului, Nr. 9
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240027
Țară: România
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
Adresă internet: www.ilmano.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 163 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 163 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 220
Lot nr.: 1
Titlu:

acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIDE GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15216895
Adresă: Strada Principala, Nr. 1000
Localitate: Felnac
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317125
Țară: România
E-mail: c.serban@side.ro
Telefon: +40 727377605/+40 728988072
Fax: +40 257216645
Adresă internet: www.side.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 33 635.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 219
Lot nr.: 7
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILMANO
Număr naţional de înregistrare: RO 4247888
Adresă: Strada bdul tineretului, Nr. 9
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240027
Țară: România
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Telefon: +40 744571918
Fax: +40 250714542
Adresă internet: www.ilmano.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 395 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 386 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 218
Lot nr.: 2,4,5,6,3
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 927 571.10 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 852 603.43 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 946
Lot nr.: 2,5,6,3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 103 679.32 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 103 679.32 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 997
Lot nr.: 2,4,5,6,3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 795.43 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 795.43 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1169
Lot nr.: 2,4
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 112.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 112.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 891
Lot nr.: 2,4,5
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/09/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC CLEANEXPERT SHOP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 25783331
Adresă: Strada Clujului, Nr. C1
Localitate: Teius
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515900
Țară: România
E-mail: office@cleanexpert.ro
Telefon: +40 762293436
Adresă internet: www.cleanexpertshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 194.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 294.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: GIURGEA, GHIDRA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Adresă: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 102,
Localitate: Cluj-Napoca
Țară: România
E-mail: office@giurgea.ghidra.ro
Telefon: +40 0264443355
Adresă internet: http://giurgeaghidra.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023