Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72168-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Nichtmedizinische Röntgenausrüstung

2023/S 025-072168

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 238-686592)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 320588161
Postanschrift: Al. Piastów 17
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-310
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Spychała
E-Mail: adam.spychala@zut.edu.pl
Telefon: +48 914494250
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zut.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mikrotomografu komputerowego (m-CT) wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/WTiICH/1490/2022/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38580000 Nichtmedizinische Röntgenausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych mikrotomografu komputerowego (m-CT) wraz z wyposażeniem (dalej całość zwana jako „Sprzęt”). Dalsze informacje co do opisu Sprzętu i zakresu dostawy podane są w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego wyżej wyposażenia m-CT- podaje SWZ. Ilekroć w ogłoszeniu używany jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ - sporządzony dla niniejszego postępowania (i trybu przetargu nieograniczonego) dokument zamówienia, o którym mowa w art. 133 i 134 ustawy PZP wraz z załącznikami, w tym Wzorem Umowy; 3) Wzór Umowy – projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, których treść zawiera załącznik nr 8 SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 238-686592

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: