Dienstleistungen - 72251-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Henån: Uthyrning av industriella fordon med förare

2023/S 025-072251

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Orust kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1314
Postadress: Åvägen 2-6
Ort: HENÅN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 47380
Land: Sverige
Kontaktperson: Emil Larbring
E-post: emil.larbring@orust.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orust.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Grävmaskiner inkl. förare

Referensnummer: Dnr. 58-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60182000 Uthyrning av industriella fordon med förare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Orust kommun genomför en upphandling avseende ramavtal för ”Grävmaskiner inkl. förare” och inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling.

Uppdraget omfattar tjänsten grävmaskin inkl. förare för löpande grävarbeten under hela året inom Orust kommuns verksamhetsområde. Arbete kommer framförallt att utföras inom kommunens VA-verksamhet där även jourarbete utanför ordinarie arbetstid ingår. Vid behov ska entreprenören även tillhandahålla anläggningsarbetare för arbeten i schakt.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43200000 Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar
43260000 Gräv-, last- och gruvmaskiner
45112000 Grävning och schaktning
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Orust

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Orust kommun genomför en upphandling avseende ramavtal för ”Grävmaskiner inkl. förare” och inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling.

Uppdraget omfattar tjänsten grävmaskin inkl. förare för löpande grävarbeten under hela året inom Orust kommuns verksamhetsområde. Arbete kommer framförallt att utföras inom kommunens VA-verksamhet där även jourarbete utanför ordinarie arbetstid ingår. Vid behov ska entreprenören även tillhandahålla anläggningsarbetare för arbeten i schakt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 200-569085
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ottestala schakt AB
Nationellt registreringsnummer: 556477-5913
Postadress: Vassö 137
Ort: Henån
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 47394
Land: Sverige
E-post: nicklas.l@ottestala.se
Internetadress: http://www.ottestala.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023