Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72267-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Târgu Mureș: Dieselkraftstoff

2023/S 025-072267

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Judetul Mures
Nationale Identifikationsnummer: 4322980
Postanschrift: Strada: Piata Victoriei, nr. 1
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Patran
E-Mail: achizitii@cjmures.ro
Telefon: +40 0265263211
Fax: +40 265268718
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjmures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziţionarea de carburanţi auto pe bază de carduri, necesari funcționării parcului auto şi a utilajelor din dotarea Consiliului Judeţean Mureş

Referenznummer der Bekanntmachung: 57/Anexa A/4322980/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului- cadru îl constituie „Achiziţionarea de carburanţi auto pe bază de carduri” .

Autoritatea contractantă a stabilit atribuirea achiziției de carburanţi auto pe 2 (două) loturi distincte.

Serviciul administrativ-intervenții şi Serviciul Deservire Aprovizionare în cadrul cărora funcţionează respectivele autoturisme, autoutilitare, utilaje şi scule care funcţionează pe bază de carburanţi au estimat pentru o perioadă de 24 de luni un necesar total estimat de 23.000 litri de benzină standard - lot 1 , şi 160.000 litri de motorină standard - lot 2. Combustibilul va fi achiziționat de bază de carduri, din care un număr de 4 carduri vor permite achiziționarea de motorină de calitate superioară, precum și un card pentru benzină superioară.

Vor fi emise un număr de 39 de carduri, după cum urmează: 35 carduri pe număr de mașină, 4 carduri alimentare recipient, precum si 7 carduri de rezervă, acestea din urmă în funcție de solicitarea achizitorului. În cazul epuizării cantității de combustibil estimat, aceasta poate fi suplimentată cu un procent de 20% , la solicitarea achizitorului, prin notificarea prealabilă a furnizorului.

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau pentru ambele loturi.

Se va încheia câte un acord- cadru, si maxim 2 contracte subsecvente pentru fiecare lot în parte.

După aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui cele 2 (două) loturi aceluiași ofertant.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări prin publicarea răspunsurilor în Secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" aferentă anunțului de participare, în a 12-a zi inainte de termenul limită stabilit în Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lotul 2.-Achiziţionarea de carburanţi auto- Motorină - pe bază de carduri

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134200 Dieselkraftstoff
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Motorina se va livra direct de la pompele stațiilor proprii sau afiliate de distribuție ale furnizorului, iar cardurile vor fi livrate la sediul Consiliului Județean Mureș, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, județul Mureș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie „Achiziţionarea de carburanţi auto - Motorină - pe bază de carduri” prin alimentarea direct din staţiile de distribuție ale furnizorului a autovehiculelor și utilajelor din dotarea Consiliului Judeţean Mureş, , conform prevederilor caietului de sarcini.

Cardurile vor fi livrate la sediul Consiliului Județean Mureș din Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, județul Mureș.

Cantitatea maxima acordului cadru pentru Lotul 2. Achiziţionarea de carburanţi auto - Motorină- pe bază de carduri este de 160000 litri

Cantitatea maximă care face obiectul celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 2 este de 80000 litri, respectiv 880.000,00 lei fără TVA.

Autoritatea contractantă estimează ca pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului cadru se vor încheia 2 (două) contracte subsecvente pentru lotul 2.

Valoarea estimată a acordului cadru fără TVA este între: minim: 880000 lei și maxim: 1760000 lei.

Durata acordului cadru: 24 luni de la data încheierii.

Durata de execuție a contractelor subsecvente atribuite în baza acordului cadru este de 12 luni conform prevederilor din modelul de contract.

Numărul de carduri care trebuie livrate: Conform Caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gradul de acoperire a judeţului Mureş de către rețeaua de distribuție a operatorului economic / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Gradul de acoperire a Municipiului Târgu Mureș de către rețeaua de distribuție a operatorului economic / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Garantia de participare este de 1% din valoraea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv de 8800 lei.

Propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lotul 1. Achiziţionarea de carburanţi auto - Benzină fără plumb - pe bază de carduri

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100 Bleifreies Benzin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Benzina fără plumb se va livra direct de la pompele stațiilor proprii sau afiliate de distribuție ale furnizorului, iar cardurile vor fi livrate la sediul Consiliului Județean Mureș, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, județul Mureș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie „Achiziţionarea de carburanţi auto - Benzină fără plumb - pe bază de carduri” prin alimentarea direct din staţiile de distribuție ale furnizorului a autovehiculelor și utilajelor din dotarea Consiliului Judeţean Mureş, conform prevederilor caietului de sarcini.

Cardurile vor fi livrate la sediul Consiliului Județean Mureș din Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, județul Mureș.

Cantitatea maxima acordului cadru pentru Lotul 1. Achiziţionarea de carburanţi auto - Benzină fără plumb - pe bază de carduri este de 23000 litri

Cantitate estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent este de 11500 litri, respectiv 103.500,00 lei fără TVA.

Autoritatea contractantă estimează ca pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului cadru se vor încheia 2 (două) contracte subsecvente pentru lotul 1.

Valoarea estimată a acordului cadru fără TVA este între: minim: 103.500,00 lei și maxim: 207.000,00 lei.

Durata acordului cadru: 24 luni de la data încheierii.

Durata de execuție a contractelor subsecvente atribuite în baza acordului cadru este de 12 luni conform prevederilor din modelul de contract.

Numărul de carduri care trebuie livrate: Conform Caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gradul de acoperire a judeţului Mureş de către rețeaua de distribuție a operatorului economic / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Gradul de acoperire a Municipiului Târgu Mureș de către rețeaua de distribuție a operatorului economic / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Garantia de participare este de 1% din valoraea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv de 1035 lei.

Propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 249-725509
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Garanția de participare.

Forma de constituire:

1.1.Cuantumul garantiei de participare: LOT 1: 1035 lei; LOT 2: 8800 LEI. Pentru calculul echivalentei garantiei de participare se va avea in vedere cursul comunicat de B.N.R. si valabil pentru data publicarii anuntului de participare;

1. 2. Perioada de valabilitate a garantiei: 4 luni de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor.

1.3. Garantia de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se va constitui, în conformitate cu prevederile art. Art. 154 alin.(4) din L 98/2016, cu modificările ulterioare, prin:

a) Virament bancar în contul autoritatii contractante nr. RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Târgu Mures, cod fiscal 4322980 sau

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; ”

Nota nr. 1: În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin informatiile din documentul pus la dispozitie. Garantia de participare în format electronic se depune în SEAP pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

Nota nr. 2: În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici;

Nota nr. 3: Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata împreuna cu traducerea autorizata în limba româna.

Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de participare conform prevederilor art. 154^1 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Garanția de bună execuție

2.1. Ofertantul declarat castigator va constitui Garanția de Bună Execuție, in functie de prețul contractului fără TVA.

2.2. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la data încetare a contractului.

2.3. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar în contul Achizitorului RO11TREZ4765006XXX000224 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, emis în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiția ca contractantul să deschidă un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acesteia;

Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mic de 0,5% din prețul contractului, fără TVA, în conformitate cu prevederile art.40 alin. (6) din H.G. nr.395/2016;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c).

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 154^2, alin.(5) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul constituirii garantiei de bună executie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 13 sau un alt model care sa contina cel putin informatiile din documentul pus la dispozitie.

3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate online, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Lista clarificări, Notificări și Decizii” din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016;

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari”, ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

4. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui/unor tert/terti, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant, cat si pentru tert/asociat/subcontractant.

5. Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

6. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

7. Dezarhivarea fișierelor: constă în extragerea fișierelor și plasarea lor într-un director.

8. Potențialii Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.

9. Se va accepta facturarea electronica

Conform prevederilor art. II din Legea nr.139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023