Dienstleistungen - 72282-2023

03/02/2023    S25

Polen-Baniocha: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-072282

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów
Nationale Identifikationsnummer: 012567080
Postanschrift: Pilawa, ul. Klonowa 13
Ort: Baniocha
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-532
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Pacia
E-Mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Fax: +48 227275752-8
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chojnow/wyszukiwarka-zamowien-publicznych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2022 w leśnictwach: Dobiesz, Góra Kalwaria, Chojnów, Uwieliny oraz pozyskania maszynowego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 – leśnictwo Góra Kalwaria

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/02/2022
Ende: 23/12/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 057-150151

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 – leśnictwo Góra Kalwaria

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

W zakres prac wchodzą między innymi następujące prace:

1. Pozyskanie drewna ze zrywką na powierzchniach zrębowych i pielęgnacyjnych

2. Hodowla lasu: przygotowanie powierzchni zrębowych do odnowienia, sadzenie lasu, pielęgnacja upraw itp.

3. Ochrona lasu: zabezpieczanie lasu przed szkodliwymi czynnikami, sprzątanie śmieci.

4. Ochrona przeciwpożarowa: porządkowanie terenu przy drogach publicznych z pozostałości po wykonanym pozyskaniu drewna.

Szczegóły wykaz prac dostępny jest w dokumentacji zamówienia.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/02/2022
Ende: 23/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 561 564.50 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH I TRANSPORTOWYCH MARIA ŚWIETLIK
Ort: Baniocha
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Mając na względzie nadzwyczajną sytuację ekonomiczno – gospodarczą, będącą skutkiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zaistniały przesłanki do zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Wykonawca przedstawił argumenty, z których najważniejszym jest wzrost cen paliw płynnych. Dla wielu czynności wykonywanych w usługach leśnych, ceny paliw są kluczowym czynnikiem kosztotwórczym. Po przeanalizowaniu złożonego przez Wykonawcę wniosku, stwierdzono iż zaistniała sytuacja nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, przekracza standardowe ryzyko związane z realizacją kontraktu, była niemożliwa do przewidzenia i niezależna od obu stron. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonał modyfikacji umowy w zakresie wynagrodzenia (podpisano aneks), czasowo podnosząc ceny stawek prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz w pracach z hodowli i ochrony lasu. Niniejsze ogłoszenie dotyczy zmian wynikających z aneksu nr 1.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 561 564.50 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 565 081.92 PLN