Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72383-2023

03/02/2023    S25

Polen-Oleszno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 025-072383

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nationale Identifikationsnummer: NIP 253-032-59-00, REGON 320991649
Postanschrift: ul. Główna 1
Ort: Oleszno
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 78-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Ziółkowska
E-Mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261474572
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://16wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
Adresse des Beschafferprofils: https://16wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim

Referenznummer der Bekanntmachung: 380/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunal-nych stałych (segregowanych i zmieszanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim:

- część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,

- część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

- część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz,

- część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 163 938.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunal-nych stałych (segregowanych i zmieszanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim:

- część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,

- część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

- część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz,

- część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: dyspozycyjność osób kadry technicznej Wykonawcy i jego pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: czas reakcji pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezen-towania Wykonawcy przy dodatkowych zleceniach podczas ćwiczeń lub awarii (poza harmo-nogramem) / Gewichtung: 25
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z uprawnienia do zwiększenia ilości wywozu nieczystości stałych co do zamówienia głównego na podstawie prawa opcji (o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp), w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 40 % ilości i wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać usługi wywozu nieczystości stałych zapisane w formularzu ofertowym w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Grupa Zabezpieczenia Złocieniec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunal-nych stałych (segregowanych i zmieszanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim:

- część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,

- część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

- część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz,

- część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: dyspozycyjność osób kadry technicznej Wykonawcy i jego pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: czas reakcji pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezen-towania Wykonawcy przy dodatkowych zleceniach podczas ćwiczeń lub awarii (poza harmo-nogramem) / Gewichtung: 25
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z uprawnienia do zwiększenia ilości wywozu nieczystości stałych co do zamówienia głównego na podstawie prawa opcji (o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp), w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 40 % ilości i wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać usługi wywozu nieczystości stałych zapisane w formularzu ofertowym w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Grupa Zabezpieczenia Wałcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunal-nych stałych (segregowanych i zmieszanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim:

- część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,

- część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

- część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz,

- część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: dyspozycyjność osób kadry technicznej Wykonawcy i jego pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: czas reakcji pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezen-towania Wykonawcy przy dodatkowych zleceniach podczas ćwiczeń lub awarii (poza harmo-nogramem) / Gewichtung: 25
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z uprawnienia do zwiększenia ilości wywozu nieczystości stałych co do zamówienia głównego na podstawie prawa opcji (o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp), w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 40 % ilości i wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać usługi wywozu nieczystości stałych zapisane w formularzu ofertowym w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunal-nych stałych (segregowanych i zmieszanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim:

- część 1 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie,

- część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec,

- część 3 Grupa Zabezpieczenia Wałcz,

- część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: dyspozycyjność osób kadry technicznej Wykonawcy i jego pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: czas reakcji pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezen-towania Wykonawcy przy dodatkowych zleceniach podczas ćwiczeń lub awarii (poza harmo-nogramem) / Gewichtung: 25
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z uprawnienia do zwiększenia ilości wywozu nieczystości stałych co do zamówienia głównego na podstawie prawa opcji (o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp), w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 40 % ilości i wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać usługi wywozu nieczystości stałych zapisane w formularzu ofertowym w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 204-580227
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Górecka 104
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 61-483
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 970 548.93 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 892 840.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim część 2 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Lider konsorcjum - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.; Partnerzy – Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki
Nationale Identifikationsnummer: 253 003 19 08
Postanschrift: ul. Piaskowa 1
Ort: Złocieniec
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 78-520
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 668 626.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 348 320.74 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim część 3 – miasto Wałcz, miasto i gmina Kalisz Pomorski,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ATF sp. z o.o. sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: 672 100 16 59
Postanschrift: Chojnice 2
Ort: Mirosławiec
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 78-650
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 175 831.05 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 101 944.74 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) w rejonie działania 16 WOG w Drawsku Pomorskim część 4 Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ATF sp. z o.o. sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: 7651691658
Postanschrift: Chojnice 2
Ort: Miroslawiec
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 78-650
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 348 931.99 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 289 780.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023