Dienstleistungen - 72404-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Henån: Avfallstransport

2023/S 025-072404

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Orust kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1314
Postadress: Åvägen 2-6
Ort: HENÅN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 47380
Land: Sverige
Kontaktperson: Emil Larbring
E-post: emil.larbring@orust.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orust.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Leveranser av bergkross och transporter av schaktmassor

Referensnummer: Dnr. 65-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90512000 Avfallstransport
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar leveranser av bergkross mm till Orust kommun samt transporter av schaktmassor. Transporter av schaktmassor kan förekomma till anläggningar både inom som utanför Orust kommun.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ramavtal med en (1) leverantör som kan tillgodose kommunens löpande behov under hela avtalsperioden.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
14212200 Stenmaterial
14212300 Bokad och krossad sten
14212400 Jord
14213100 Makadam
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45520000 Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
60100000 Vägtransporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Orust

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar leveranser av bergkross mm till Orust kommun samt transporter av schaktmassor. Transporter av schaktmassor kan förekomma till anläggningar både inom som utanför Orust kommun.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ramavtal med en (1) leverantör som kan tillgodose kommunens löpande behov under hela avtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 204-580351
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ottestala schakt AB
Nationellt registreringsnummer: 556477-5913
Postadress: Vassö 137
Ort: Henån
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 47394
Land: Sverige
E-post: nicklas.l@ottestala.se
Internetadress: http://www.ottestala.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023