Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72406-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Constanța: Medizinische Geräte

2023/S 025-072406

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Nationale Identifikationsnummer: 4301103
Postanschrift: Strada: Tomis, nr. 145
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900591
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Fraico
E-Mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 0241503255
Fax: +40 241660473
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalulconstanta.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4301103_2022_PAAPD1372462
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:

Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile , Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 145 998.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, Adresa: Constanta, Bdul. Tomis, nr. 145, jud. Constanța

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile = 1 buc

- Videocolonoscop high-definition = 2 buc

- Videocolonoscop high-definition cu retroversie = 1 buc

- Aspirator de endoscopie cu accesorii = 3 buc

- Pompa de apa pentru spalare cu jet = 3 buc

- Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape = 1 buc

- Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile = 1 buc

Se accepta oferta pentru intreaga cantitate din caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție acordată tuturor aparatelor/ echipamentelor din cadrul completului (Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile, Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectiv specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 190-537537
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1345
Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENT MEDICAL: Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile, Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 217930
Postanschrift: Strada Căluşei, Nr. 69A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021353
Land: Rumänien
E-Mail: icazaciuc@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internet-Adresse: https://www.temco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 146 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 145 998.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate-preț”.

Oferta castigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit, este cea clasata pe primul loc din clasamentul final, respectiv oferta cu punctajul cel mai mare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

Aceeasi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta operatorului economic care face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

In cazul in care, in scopul verificarii cerintelor solicitate, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP, in format electronic semnate cu semnătură electronică extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari in cadrul directorului Intrebari si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta - Serviciul Juridic
Postanschrift: Bdul. Tomis, nr. 145.
Ort: Constanta
Postleitzahl: 900591
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.spitalulconstanta.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023