Lieferungen - 72444-2023

03/02/2023    S25

Polska-Starogard Gdański: Meble

2023/S 025-072444

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 021-058237)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000321891
Adres pocztowy: Kościuszki 30,
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@starogard-gd.sr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starogard-gd.sr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Numer referencyjny: 01/PZP/SR/2023
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowego – rok produkcji 2023 lub 2022, wolnego od wad prawnych i fizycznych, podstawowego wyposażenia meblowego, dostarczenie go do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń nowej siedziby budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, zlokalizowanego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sobieskiego 6a oraz kompletny montaż wyposażenia wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 021-058237

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 2 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

serwis

Powinno być:

gwarancja

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

gwarancja

Powinno być:

termin realizacji

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

termin realizacji

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 2 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

serwis

Powinno być:

gwarancja

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

gwarancja

Powinno być:

termin realizacji

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

termin realizacji

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 1 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:

25

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:

20

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 1 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:

25

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:

20

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:
VII.2)Inne dodatkowe informacje: