Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72470-2023

03/02/2023    S25

Polen-Odolanów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-072470

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina i Miasto Odolanów
Nationale Identifikationsnummer: 250855127
Postanschrift: Rynek 11
Ort: Odolanów
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Janiak
E-Mail: sekretariat@odolanow.pl
Telefon: +48 627331581
Fax: +48 627333892
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://e-propublico.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.odolanow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 4)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.47.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie podzielone jest na 2 części:

Część 1 stanowi - odbiór i transport odpadów komunalnych, Część 2 stanowi - odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załącznikach nr 9A i 9B, które stanowią załączniki do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 280 960.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i Miasto Odolanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest :

1) odbiór odpadów komunalnych wymienionych w OPZ powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach w sektorze 4:

a) na których zamieszkują mieszkańcy,

b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które to nieruchomości objęte są zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami,

c) oraz na nieruchomościach, o których mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),

2) transport odpadów do instalacji komunalnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Do kalkulacji należy przyjąc transport do instalacji komunalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Instalacja ta może jednak ulec zmianie na zasadach wsakanych we wrzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 A, który stanowi załącznik do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności FV / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i Miasto Odolanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest :

1) odbiór odpadów komunalnych- popiołów powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach w sektorze 4:

a) na których zamieszkują mieszkańcy,

b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które to nieruchomości objęte są zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami na skutek przystąpienia do niego przez właściciela na zasadach określonych w art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), a na których powstają odpady komunalne,

c) transport i zagospodarowanie odpadów: popiołu z palenisk domowych które należy przetransportować i zagospodarować w ramach wynagrodzenia do instalacji posiadającej odpowiednie zezwolenie na zagospodarowanie tych odpadów oraz spełniającej wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnej, do której wykonawca będzie przekazywał odpady w celu ich zagospodarowania.

W przypadku zmiany instalacji komunalnej, którą wykonawca wskazał w ofercie w trakcie obowiązywania umowy jest to dopuszczalne, ale nie może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia i nie będzie podstawą do formułowania jakichkolwiek roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego - w szczególności roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 B, który stanowi załącznik do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności FV / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 207-591455
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA JARTEX SZCZEPAN JARANTOWSKI
Nationale Identifikationsnummer: 250792770
Postanschrift: Zakopiańska 12
Ort: KALISZ
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 62-800
Land: Polen
E-Mail: JARTEX@OP.PL
Telefon: +48 627623701
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 206 860.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 176 323.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FIRMA USŁUGOWA EKO-KAR Sp. z o.o. Sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: 360907505
Postanschrift: Polna 16
Ort: Raszków
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-440
Land: Polen
E-Mail: ekokar@wp.pl
Telefon: +48 785932477
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 74 100.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 76 700.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy na złożenie odwołania określone zostały w art. 515 ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023