Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72473-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Veikkaus: Möbel

2023/S 025-072473

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veikkaus Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2765220-1
Postanschrift: PL 1
Ort: Veikkaus
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 01009
Land: Finnland
E-Mail: hankinnat@veikkaus.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veikkaus.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veikkaus Oy:n pelisalien (20 kpl) puusepäntyönä valmistettavat erityiskiintokalusteet

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel - DA42
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veikkaus Oy:n kahdenkymmenen (20) pelisalin puusepäntyönä valmistettavien erityiskiintokalusteiden valmistua ja asennus.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45421000 Bautischlerarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veikkaus Oy:n kahdenkymmenen (20) pelisalin puusepäntyönä valmistettavien erityiskiintokalusteiden valmistua ja asennus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Mikäli pelisalien suunnitelmiin tai kalustepiirustuksiin tulee muutoksia sopimuskauden aikana varaa Veikkaus oikeuden tilata valitulta toimittajalta lisätöitä tarjouksen mukaisen tuntihinnan sekä tarjottujen kalusteiden yksikköhintojen mukaisesti. Mahdollisten muutosten myötä myös hankittavien kalusteiden määrä voi supistua kuitenkin siten, että perustoimituksen lähtökohtana on 20 pelisalin kalustaminen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-650744
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Veikkaus Oy (jäljempänä ”Veikkaus”) päätti keskeyttää pelisalien (20 kpl) puusepäntyönä valmistettavien erityiskiintokalusteiden hankintamenettelyn sekä pitää saadut tarjoukset salassa siihen saakka, kunnes Veikkaus on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai tehnyt päätöksen olla toteuttamatta hankintaa.

Veikkaus käynnisti tarjouskilpailun pelisalien (20 kpl) puusepäntyönä valmistettavien erityiskiintokalusteiden hankinnasta 22.11.2022 julkaistulla hankintailmoituksella (2022-113668). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä ”Hankintalaki”) mukaisen EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä käytettiin Hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Tarjousten määräaika oli hankintailmoituksen mukaisesti 19.12.2022 klo 16:00. Hankinnasta ei ole tehty hankintapäätöstä.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Pykälän 2 momentin mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä 123 §:ssä säädetään.

Hankintailmoituksen julkaisun ja tarjousten määräajan jälkeen hankinnan tarve on muuttunut siten, että Veikkaus ei voi hyödyntää hankintamenettelyn tuloksia hankinnan toteuttamisessa. Tarpeen muutos on johtunut siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt pelisalien määrät ja siten hankittavien erityiskiintokalusteiden määrät eivät vastaa muuttunutta tilannetta.

Veikkaus tulee kilpailuttamaan pelisalien erityiskiintokalusteet uudestaan siten, että hankinnan laajuus vastaa muuttunutta tarvetta.

Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen tehtävässä edellä tarkoitetussa muutoksessa on kyse hankintalainsäädännön mukaisesta hankinnan kohteen olennaisesta muuttamisesta. Hankintayksikön arvion mukaan edellä tarkoitettujen muutosten toteuttaminen vaatii hankinnan keskeyttämisen ja hankinnan aloittamisen uudelleen.

Hankinnan keskeyttämiselle on kaiken edellä olevan perusteella hankintalainsäädännön tarkoittama todellinen ja perusteltu syy.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa siihen saakka, kunnes Veikkaus on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023