Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72485-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Tulcea: Schneeräumung

2023/S 025-072485

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL TULCEA
Nationale Identifikationsnummer: 4321607
Postanschrift: Strada: Pacii, nr. 20
Ort: Tulcea
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Postleitzahl: 820033
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mona Munteanu
E-Mail: mona.munteanu@cjtulcea.ro
Telefon: +40 240502235
Fax: +40 0240516538
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjtulcea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă multianuală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025

Referenznummer der Bekanntmachung: 4321607_2022_PAAPD1368625
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă multianuală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025.

Efectuarea serviciilor de deszăpezire pe timp de iarnă a drumurilor judeţene prin execuţia de servicii de deszăpezire manuală şi mecanică precum şi efectuarea de către personalul executantului a tuturor serviciilor şi activităţilor în baza NORMATIVUL PRIVIND ACTIVITATEA DISTRICTULUI DE DRUMURI - Ediţia 2007 si a NORMATIVULUI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA INZAPEZIRII DRUMURILOR PUBLICE – indicativ AND 525-2015, în vederea asigurării viabilităţii pe timp de iarnă şi pentru desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă pe reţeaua rutieră de drumuri judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare,raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 13 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 940 220.36 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform specificatiilor caietului de sarcini.Serviciile ce se vor presta vor asigura:

1. Revizia drumurilor care are ca scop cunoaşterea în orice moment de catre personalul districtelor de drumuri a stării tehnice a drumurilor, a lucrărilor de artă şi a construcţiilor anexe de pe drumurile din administrarea beneficiarului şi luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă precum şi menţinerea permanentă a drumurilor în stare de viabilitate.Reviziile constau în:

- identificarea, notarea în procesul verbal de revizie şi informarea achizitorului asupra necesarului de servicii pentru pregătirea de iarnă pe fiecare drum judeţean ce face obiectul prezentului caiet de sarcini;

- supravegeherea transporturilor cu tonaje şi gabarite depăşite şi informarea administratorului drumurilor cu privire la tipul de transport şi traseele pe care se efectuează acest tip de transporturi;

- verificarea , in baza delegatiei date de achizitor, a existenţei autorizaţiilor de construire sau a acordurilor de principiu pentru amplasarea de construcţii, reţele de utilităţi, panouri publicitare, in zona retelei de drumuri judetene zona vest si pentru amenajare sau construirea intersecţiilor drumurilor laterale cu drumurile judeţene,etc.

2. - Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă

Pentru asigurarea condiţiilor de circulaţie optime pe reţeaua de drumuri judeţene pe timpul iernii se vor executa următoarele servicii:

a - pregătirea drumurilor pentru perioada de iarnă prin impermeabilizarea părţii carosabile, asigurarea scurgerii apelor şi înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor;

b - semnalizarea drumurilor judeţene cu indicatoare de semnalizare, specifice sezonului (fulg de nea, lanţuri antiderapante,seturi de indicatoare pentru închiderea unui drum înzăpezit sau blocat din cauza unor calamităţi naturale, etc.);

c- combaterea înzăpezirii drumurilor locale conform Planurilor operative de acţiune pe timpul iernii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 147-420979
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 560
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr 2 la acord cadru nr 577/11.10.2022 - Servicii de deszapezire pe timp de iarna a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEGA EDIL
Nationale Identifikationsnummer: RO16815019
Postanschrift: Strada -, Nr. 867F
Ort: Lipia
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127362
Land: Rumänien
E-Mail: megaedil@yahoo.com
Telefon: +40 762202801
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 810 249.79 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 810 249.79 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 525
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă multianuală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEGA EDIL
Nationale Identifikationsnummer: RO16815019
Postanschrift: Strada -, Nr. 867F
Ort: Lipia
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127362
Land: Rumänien
E-Mail: megaedil@yahoo.com
Telefon: +40 762202801
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 587 570.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 477
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă multianuală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025” finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Tulcea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEGA EDIL
Nationale Identifikationsnummer: RO16815019
Postanschrift: Strada -, Nr. 867F
Ort: Lipia
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127362
Land: Rumänien
E-Mail: megaedil@yahoo.com
Telefon: +40 762202801
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 940 231.26 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 940 220.36 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 71
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr 3 la acord cadru nr 577/11.10.2022 - de deszăpezire pe timp de iarnă multianuală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea, zona Est

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEGA EDIL
Nationale Identifikationsnummer: RO16815019
Postanschrift: Strada -, Nr. 867F
Ort: Lipia
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127362
Land: Rumänien
E-Mail: megaedil@yahoo.com
Telefon: +40 762202801
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 633 917.99 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 633 917.99 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantii vor specifica în cuprinsul prop. tehn.informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele ptr. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale. DUAE se poate accesa,in vederea completarii de catre economici interesati,prin intermediul SEAP. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura.Analizarea document prezent de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertant sub acest aspect. Document vor fi semnate electronic.Document justificative,actualizate,ce probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE,urmeaza a fi prezent la solicit AC,doar de catre ofertant clasat pe loc I in clasament intermediar intocmit la finaliz evaluariiofertelor.Nu se accepta oferte alternative.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP,operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Reguli de comunicare si transmitere a datelor:solicitarile de clarificari ref. la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea”Intrebari”din

cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,iar raspunsurile la acestea vor fi publicate inSEAP la Sectiunea”Documentatie,clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participar simplificat.Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire,operatorii economici se vor inregistra in SEAP(www.elicitatie.ro)ca operator economic conform prevederilor legale si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161din LG nr98/2016.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:comisia de evaluare va transmite solicit. de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea“Intrebari”).Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse,iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins,si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documente suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasament intermed intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente

solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea“Intrebari”),in format electronic,semnate cu semnatura electronica,conform Legii 455/2001. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023