Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72587-2023

03/02/2023    S25

Polen-Drygały: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-072587

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały
Nationale Identifikationsnummer: 8490004505
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 22
Ort: Drygały
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Chełstowski
E-Mail: dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 874240573
Fax: +48 874240570
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://drygaly.bialystok.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_drygaly

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022.

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.50.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022.

Los-Nr.: 1
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Drygały w leśnictwach: Dzikowo, Wilczy Las, Falencin, Ruda, Nitki, Orzysz, Kępno, Grądówka, Wierzbiny, Monety, Biała Góra, Strzelniki; na części na obszarze czynnego poligonu wojskowego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przyrody ochrony ppoż. lasu pozyskania i zrywki drewna gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa utrzymania obiektów turystycznych i dróg

leśnych, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z dokumentacji postępowania i ma charakter szacunkowy Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu

zamówienia zawiera Opis standardu technologii wykonania prac leśnych opracowany zgodnie z Decyzją nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17.03.2021 r. ws. wprowadzenia „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w PGL LP oraz Decyzją nr 22 z dnia 28.05.2021 r. Dyrektora RDLP w Białymstoku ws.

regionalnego Opisu standardu technologi wykonawstwa prac leśnych. Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania wraz z procedurą dokonywania odbiorów prac przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w dokumentacji postępowania Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego rowów itp.obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych elementów itp. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60% i zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Wykonawca obowiązany jest oznakować wskazane pow. zabiegu zakazem wstępu tablicami ostrzegawczymi np. powierzchnie z pozyskaniem drewna itp. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego Realizacja prac przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw. Zasięg terytorialny leśnictw zawarty jest w dokumentacji postępowania.Wskazana w dokumentacji postępowania lokalizacja (adres leśny) ma charakter wstępny W przypadku lokalizacji prac w zakresie gospodarki łowieckiej lokalizacja prac wchodzących w skład zamówienia odnosi się do obszaru obwodu łowieckiego w zasięgu Nadleśnictwa Lokalizację obwodów łowieckich zawiera dokumentacja postępowania Wykonawca przyjmuje że realizacja zamówienia wykonywana będzie w strefie byłego i czynnego poligonu wojskowego co wiąże się z niebezpieczeństwem natknięcia się na niewybuchy, niewypały i inne pozostałości po ćwiczeniach wojskowych oraz zobowiązuje się do zachowania ostrożności a w przypadku wystąpienia w/w okoliczności natychmiastowego opuszczenia tego terenu i zgłoszenia zdarzenia leśniczemu, oficerowi dyżurnemu Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim (dalej OSP WL) Wykonywanie prac w granicach czynnego poligonu będzie możliwe w okresach wolnych od ćwiczeń Informacje o terminach ćwiczeń będą dostępne u właściwych terytorialnie leśniczych, na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie Nadleśnictwa Przed przystąpieniem do prac pracownicy zobowiązani są do odbycia instruktażu dotyczącego zasad bezpieczeństwa przeprowadzonego przez upoważnionego przedstawiciela OSP WL Wykonujący prace w leśnictwach zlokalizowanych na poligonie wojskowym jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do oficera dyżurnego OSP WL wjazd na określony teren ilość osób rodzaj sprzętu a także fakt opuszczenia terenu poligonu

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 28/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-066702

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.50.2021
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rawel" Sp. j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska
Nationale Identifikationsnummer: : 8491014486
Postanschrift: 29
Ort: Nowe Guty
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-250
Land: Polen
E-Mail: lasnowak@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rawel" Sp. j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska
Nationale Identifikationsnummer: 8491014486
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrawel@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "Rafil" Sp. j. Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura
Nationale Identifikationsnummer: 8491373713
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrafil@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Andrzej Kosiorek
Nationale Identifikationsnummer: 8490004356
Postanschrift: 34
Ort: Gaudynki
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-250
Land: Polen
E-Mail: marianna52k@vp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Drzewny Szymborski Przemysław
Nationale Identifikationsnummer: 8491317956
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 360 276.44 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Drygały w leśnictwach: Dzikowo, Wilczy Las, Falencin, Ruda, Nitki, Orzysz, Kępno, Grądówka, Wierzbiny, Monety, Biała Góra, Strzelniki; na części na obszarze czynnego poligonu wojskowego

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przyrody ochrony ppoż. lasu pozyskania i zrywki drewna gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa utrzymania obiektów turystycznych i dróg

leśnych, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z dokumentacji postępowania i ma charakter szacunkowy Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu

zamówienia zawiera Opis standardu technologii wykonania prac leśnych opracowany zgodnie z Decyzją nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17.03.2021 r. ws. wprowadzenia „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w PGL LP oraz Decyzją nr 22 z dnia 28.05.2021 r. Dyrektora RDLP w Białymstoku ws.

regionalnego Opisu standardu technologi wykonawstwa prac leśnych. Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania wraz z procedurą dokonywania odbiorów prac przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w dokumentacji postępowania Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego rowów itp.obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych elementów itp. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60% i zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Wykonawca obowiązany jest oznakować wskazane pow. zabiegu zakazem wstępu tablicami ostrzegawczymi np. powierzchnie z pozyskaniem drewna itp. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego Realizacja prac przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw. Zasięg terytorialny leśnictw zawarty jest w dokumentacji postępowania.Wskazana w dokumentacji postępowania

lokalizacja (adres leśny) ma charakter wstępny W przypadku lokalizacji prac w zakresie gospodarki łowieckiej lokalizacja prac wchodzących w skład zamówienia odnosi się do obszaru obwodu łowieckiego w zasięgu Nadleśnictwa Lokalizację obwodów łowieckich zawiera dokumentacja postępowania Wykonawca przyjmuje że realizacja zamówienia wykonywana będzie w strefie byłego i czynnego poligonu wojskowego co wiąże się z niebezpieczeństwem natknięcia się na niewybuchy, niewypały i inne pozostałości po ćwiczeniach wojskowych oraz zobowiązuje się do zachowania ostrożności a w przypadku wystąpienia w/w okoliczności

natychmiastowego opuszczenia tego terenu i zgłoszenia zdarzenia leśniczemu, oficerowi dyżurnemu Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim (dalej OSP WL) Wykonywanie prac w granicach czynnego poligonu będzie możliwe w okresach wolnych od ćwiczeń Informacje o terminach ćwiczeń będą dostępne u właściwych terytorialnie leśniczych, na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie Nadleśnictwa Przed przystąpieniem do prac pracownicy zobowiązani są do odbycia instruktażu dotyczącego zasad bezpieczeństwa przeprowadzonego przez upoważnionego przedstawiciela OSP WL Wykonujący prace w leśnictwach zlokalizowanych na poligonie wojskowym jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do oficera dyżurnego OSP WL wjazd na określony teren ilość osób rodzaj sprzętu a także fakt opuszczenia terenu poligonu

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 28/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 360 276.44 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Andrzej Nowak
Nationale Identifikationsnummer: 8490001398
Postanschrift: 29
Ort: Nowe Guty
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-250
Land: Polen
E-Mail: las.nowak@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Andrzej Kosiorek
Nationale Identifikationsnummer: : 8490004356
Postanschrift: 34
Ort: Gaudynki
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-250
Land: Polen
E-Mail: marianna52k@vp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Rawel Sp. j. Ryszard Podkaura Ewa Szyborska
Nationale Identifikationsnummer: 8491014486
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrawel@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Rafil Sp.j. Ryszard Podkaura Sylwia Szymborska
Nationale Identifikationsnummer: 8491373713
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zulrafil@onet.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Drzewny Przemysław Szymborski
Nationale Identifikationsnummer: 8491317956
Postanschrift: Orzyska 11
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
E-Mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana dotyczy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Na podstawie ar. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zmiany umowy w formie Aneksów do umowy. Zmiana dotyczy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 395 703.62 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 610 868.45 PLN