Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72591-2023

Submission deadline has been amended by:  120732-2023
03/02/2023    S25

Polen-Dębica: Arzneimittel

2023/S 025-072591

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Nationale Identifikationsnummer: Regon: 851643503
Postanschrift: ul. Krakowska 91
Ort: Dębica
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 39-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogumiła Wilczyńska
E-Mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Telefon: +48 146808305
Fax: +48 146702849
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zoz-debica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIETACH I – II ORAZ LEKI RÓŻNE W PAKIECIE IV DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PN-4/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIETACH I – II ORAZ LEKI RÓŻNE W PAKIECIE IV DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PAKIET I - PŁYNY INFYZYJNE - poz. - 1 - 14 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PAKIET II - PŁYNY INFYZYJNE - poz. 1 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE IV DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PAKIET IV - LEKI RÓŻNE - poz. 1 - 2 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: tj. Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie / koncesję w zakresie (odpowiednio): prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub wytwarzania produktów leczniczych lub prowadzenia składu konsygnacyjnego.

1. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie.

2. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie wytwarzania produktów leczniczych - jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.

3. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie składu konsygnacyjnego w zakresie obrotu produktami leczniczymi – jeżeli Wykonawca jest prowadzącym skład konsygnacyjny.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w CZĘŚCI XIII A - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ – PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIETACH I – II ORAZ LEKI RÓŻNE W PAKIECIE IV DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zachodzi pilna potrz. udz. w/w zam., bo term. obow. um. Na dost. Pł. Inf. (P.I, P.II) ulega wyczerp., „P. IV” to pr. Lecz. do zest. przeciwwstrz. Dla O. An. i Int. Ter. Zakup w/w p.lecz. w trybie PN to możl. zak. po korzyst. cenach niż w tr. Art.2u.1 p.1 uPzp, co b.ważne w syt. fin. Tut. Zoz-U. Dlat. zach. koniecz. szybk. udz. zam. i zabezp. dost. w/w p. lecz.

dla A.Szp.

Ze wzgl.:wart.zam.przekr.kwotę 215 000 EURO i ustaw.term.tj. m.in.:

1) 35 tso,

2) uwzgl.ewent.: udz.wyj., zm.tso,

3) wyzn.wyk.,ustaw. min. 10-dn.term.na złoż.dok.potw.speł.war.udz. w post. i br. podst.wykl.,

4) wyzn.wyk.dod.term. (np. 5 dni) na uzup.dok.,ośw.,

5) 10 dn.term.na zaw.um.,

6) min.czas na bad. meryt.ofert-opis p.zam., wyj.treści złoż.of.,bad.raż.niskiej ceny, popr.omył.z art. 223 ust. 2uPzp – zam. może być udz.po upł.70dni.

Skróc.tso do 15dni (art. 138 ust. 2 pkt 2 uPzp) jest uzas.: w znacz.stop.przysp.udz.zam.,tj.o 20dni, co ma b.ist. i niebagat.znacz.ze wzgl.rat. zdr. ludzk., a to wart. najwyż.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2025r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wstępnych konsultacji rynkowych)

4. Wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. /dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w Oświadczeniu: CZĘŚĆ XIV C – ZAŁ. NR 36 nie wskaże podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz danych umożliwiających dostęp do tych środków/

W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % wartości zamówienia - Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę, Dostawcę lub Podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, że oferowany produkt posiada: Wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych LUB JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE MZ, jeśli tylko takie aktualnie jest dostępne.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - CZĘŚĆ I D SWZ

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ VII B SWZ

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ.

Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia: 1) Na podstawie przesłanek art. 7 ust. pkt 1 ustawy. Na

podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego, 2) Na podstawie przesłanek z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 uPzp - CZĘŚĆ I C SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeep zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu doniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023