Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72738-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Amstelveen: Bauinstallationsarbeiten

2023/S 025-072738

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Amstelveen
Nationale Identifikationsnummer: 30505231
Postanschrift: Laan Nieuwer-Amstel 1
Ort: Amstelveen
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 1182 JR
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Imad Khaoiri
E-Mail: i.khaoiri@amstelveen.nl
Telefon: +31 205404911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.amstelveen.nl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287299/details
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287299/details
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Installatiewerken uitbreiding Zwembad De Meerkamp

Referenznummer der Bekanntmachung: I&A_2022_0162
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij het werk ‘Uitbreiding Zwembad De Meerkamp – installatiewerken werktuigbouw, elektrotechniek en waterbehandeling zwembad’ te Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen.

Zie verder de Offerteaanvraag met bijlagen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45350000 Maschinentechnische Installationen
45315100 Elektrotechnikinstallation
43324100 Einrichtungen für Schwimmbecken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL329 Groot-Amsterdam
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Amstelveen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

De Installateur is voor de TO-fase verantwoordelijk voor toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opgesteld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever is de Inschrijvingssom = aanneemsom. Het is de Installateur in de TO fase toegestaan om met gelijkwaardige alternatieven voor te stellen die voor hem een voordeel bieden in werkmethodiek, planning, etc. Deze alternatieven moeten minimaal gelijkwaardig zijn en ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever, waarbij het eindoordeel hierover bij de opdrachtgever ligt.

De Installateur is voor de fasen UO en Uitvoering verantwoordelijk voor de werk- en productie tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te houden met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect, constructeur, installatie adviseur en bouwfysisch adviseur. Daarnaast wordt er een BIM-modelleur aangesteld per discipline die verantwoordelijk is voor hun eigen ontwerpdiscipline .;

De Installateur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de installaties conform demarcatielijst, zie bijlagen bij het STABU-bestek. Het STABU-bestek met tekeningen en bijlagen worden via TenderNed beschikbaar gesteld op 27 februari 2023.

Tijdsbepaling:

Start werkzaamheden vindt plaats op een nader te bepalen datum, bij voorkeur dinsdag 15 augustus 2023, of zoveel eerder als mogelijk of later als nodig is. Het werk dient te zijn opgeleverd op vrijdag 22 november 2024 (zwembadgedeelte) en het totale werk op vrijdag 20 december 2024. Zie voor de volledigheid de bepaling hieromtrent in het STABU-bestek (volgt 27 februari 2023).

Zie verder de Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gunningscriterium: Kwaliteit / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/08/2023
Ende: 22/11/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Uitsluitingsgronden

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/04/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/04/2023
Ortszeit: 11:15
Ort:

Digitaal

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zie Offerteaanvraag paragraaf 2.4.4 'Nota van Inlichtingen'.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Amsterdam
Postanschrift: Postbus 84500
Ort: Amsterdam
Postleitzahl: 1080BN
Land: Niederlande
E-Mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Telefon: +31 883617000
Fax: +31 205412111
Internet-Adresse: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Amstelveen
Postanschrift: Postbus 4
Ort: Amstelveen
Postleitzahl: 1180 BA
Land: Niederlande
E-Mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Internet-Adresse: http://www.amstelveen.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zie de Offerteaanvraag, paragraaf 2.15 'Bezwaar tegen de voorgenomen Gunning'.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023