Dienstleistungen - 72753-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2023/S 025-072753

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 021-059448)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Stockholm, Trafiknämnden
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Lindhagens gata 100
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10573
Land: Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sl.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

GIS-plattform

Referensnummer: TN 2023-0085
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

X

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 021-059448

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 10/02/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 14/02/2023
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: