Bauleistung - 72808-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 025-072808

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Apavital SA Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 1959768
Postanschrift: Strada: Costăchescu Mihai, nr. 6
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700495
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alina Diana Vernica
E-Mail: alina.vernica@apavital.ro
Telefon: +40 332413257
Fax: +40 232205230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apavital.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IS-CL-05 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti

Referenznummer der Bekanntmachung: 1959768_2022_PAAPD1351672
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

AActivitatile din cadrul Contractului de lucrari „Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti” sunt grupate pe 2 loturi astfel:

LOT 1:

OBIECT 1 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA COMARNA-SCHITU DUCA-CIORTESTI

OBIECT 2 – GOSPODARIE DE APA

OBIECT 3 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA DOBROVAT (UAT DOBROVAT)

OBIECT 4 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA COMARNA (UAT COMARNA)

OBIECT 5 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COSTULENI, COVASNA, HILITA (UAT COSTULENI)

OBIECT 6–COLECTOR/CONDUCTĂ REFULARE CATRE SEAU PRISECANI (CONSILUL JUDEȚEAN)

OBIECT 7 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA SI SATU NOU (UAT SCHITU DUCA)

OBIECT 8 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA COROPCENI (UAT CIORTESTI)

LOT 2:

OBIECT 9 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA GORBAN - PODOLENII DE SUS

OBIECT 10 – CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA PODOLENII DE SUS – COZMESTI

OBIECT 11 – GOSPODARIE DE APA

OBIECT 12 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COZMESTI si PODOLENII DE SUS (UAT COZMESTI)

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de este 1.591.500 lei, (impartita pe loturi astfel: LOT 1 = 1.328.800 lei, LOT 2 = 262.700 lei), dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2 – IS-CL-05 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232154 Bau von Hochbehältern für Trinkwasser
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45232431 Abwasserpumpstation
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

- UAT Comarna, UAT Dobrovat, UAT Costuleni, UAT Schitu Duca, UAT Ciortesti, UAT Cozmesti si UAT Gorban

- sediul APAVITAL SA

- teritoriul judetului Iasi;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrarile din cadrul contractului - „IS-CL-05 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti – LOT 2” presupun:

OBIECT 9 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA GORBAN - PODOLENII DE SUS

Sub-obiect 9.1 Conducta de aductiune apa potabila GORBAN- PODOLENII DE SUS, L = 9.497 m,

Sub-obiect 9.2 Statie de pompare apa potabila

OBIECT 10 – CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA PODOLENII DE SUS – COZMESTI

Sub-obiect 10.1 Conducta de aductiune apa potabila PODOLENII DE SUS – COZMESTI, L = 6.689 m,

Sub-obiect 10.2 Statie de pompare apa potabila

OBIECT 11 – GOSPODARIE DE APA

Sub-obiect 11.1 Gospodarie de Apa Podolenii de Sus, Rezervor Inmagazinare Apa Potabila V=250MC

Statie Clorinare

Sub-obiect 11.2 Gospodarie de Apa Cozmesti, Rezervor Inmagazinare Apa Potabila V=300MC

OBIECT 12 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COZMESTI si PODOLENII DE SUS (UAT COZMESTI)

Sub-obiect 12.1 Infiintare retea de alimentare cu apa, L = 8.022 m;

Sub-obiect 12.2 Statii de pompare apa potabila

Sub-obiect 12.3 Infiintare retea de canalizare menajera, L = 8.492 m;

Sub-obiect 12.4 Statii de pompare apa uzata (3 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 22 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1 – IS-CL-05 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232154 Bau von Hochbehältern für Trinkwasser
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45232431 Abwasserpumpstation
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

- UAT Comarna, UAT Dobrovat, UAT Costuleni, UAT Schitu Duca, UAT Ciortesti, UAT Cozmesti

- sediul APAVITAL SA

- teritoriul judetului Iasi;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrarile din cadrul contractului - „IS-CL-05 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi- axa 3 - Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti – LOT 1” presupun:

OBIECT 1 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA COMARNA-SCHITU DUCA-CIORTESTI

Sub-obiect 1.1 Conducta de aductiune apa potabila Comarna-Schitu Duca-Poiana-Ciortesti

1.1.1 Conducta de aductiune apa potabila Comarna-Schitu Duca-Ciortesti, L = 20.946 m,

1.1.2 Conducta de aductiune apa potabila – alimentare rezervor Comarna, L = 3.523 m,

1.2.3 Conducta de aductiune apa potabila – alimentare rezervor Dobrovat, L = 9.445 m,

1.2.4 Conducta de aductiune apa potabila – alimentare rezervor Coropceni (Schitu Duca), L = 3127 m,

1.2.5 Conducta de aductiune apa potabila – alimentare rezervor Costuleni, L = 1.160 m,

Sub-obiect 1.2 Statie de pompare apa potabila (6 buc SPA)

OBIECT 2 – GOSPODARIE DE APA

Sub-obiect 2.1 Gospodarie de apa Comarna, Rezervoare V =2 x 300 mc, Statie de clorinare

Sub-obiect 2.2 Gospodarie de apa Dobrovat, Rezervoare V =2 x 300 mc, Statie de clorinare

Sub-obiect 2.3 Gospodarie de apa Costuleni, Rezervoare V =2 x 500 mc, Statie de clorinare

Sub-obiect 2.4 Gospodarie de apa Coropceni, Rezervoare V =2 x 500 mc, Statie de clorinare

OBIECT 3 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA DOBROVAT (UAT DOBROVAT)

Sub-obiect 3.1 Infiintare retea de alimentare cu apa, L = 9.799 m;

Sub-obiect 3.2 Infiintare retea de canalizare menajera, L = 8868 m;

Sub-obiect 3.3 Statii de pompare apa uzata (4 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

OBIECT 4 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA COMARNA (UAT COMARNA)

Sub-obiect 4.1 Infiintare retea de alimentare cu apa, L = 6.169 m;

Sub-obiect 4.2 Infiintare retea de canalizare menajera, L = 7.438 m;

Sub-obiect 4.3 Statii de pompare apa uzata (5 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

OBIECT 5 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COSTULENI, COVASNA, HILITA (UAT COSTULENI)

Sub-obiect 5.1 Infiintare retea de alimentare cu apa L = 15.513 m;

Sub-obiect 5.2 Infiintare retea de canalizare menajera L = 14.274 m;

Sub-obiect 5.3 Statii de pompare apa uzata (7 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

OBIECT 6–COLECTOR/CONDUCTĂ REFULARE CATRE SEAU PRISECANI (CONSILUL JUDEȚEAN)

Sub-obiect 6.1.2 Colector/conducta refulare+statie de pompare SPAU 1 Comarna-CL1/CD1

Sub-obiect 6.1.3 Colector/conducta refulare+statie de pompare SPAU 2 Costuleni-CL2/CD2

Sub-obiect 6.1.1 Colector/conducta refulare+statie de pompare SPAU 3-CL2-SEAU Prisacani

OBIECT 7 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA SI SATU NOU (UAT SCHITU DUCA)

Sub-obiect 7.1 Infiintare retea de alimentare cu apa, L = 9.998 m;

Sub-obiect 7.2 Infiintare retea de canalizare menajera L = 9.461m;

Sub-obiect 7.3 Statii de pompare apa uzata (6 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

OBIECT 8 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA COROPCENI (UAT CIORTESTI)

Sub-obiect 8.1 Infiintare retea de alimentare cu apa L = 6.400 m

Sub-obiect 8.2 Infiintare retea de canalizare menajera L = 4.728m

Sub-obiect 8.3 Statii de pompare apa uzata (4 buc SPAU si conducte de refulare aferente)

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 25 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 204-582575
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Informatii privind clauza suspensiva:

Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract.

Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Apavital SA Iasi, Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului.

NOTA:

- Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

- In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

- In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

Aspecte detaliate privind sectiunea III.1.6.a) Garantia de participare

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 1.600.000,00 lei pentru lot 1, 360.000,00 pentru lot 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 10 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de participare se constituie conf.art.42-HG394/2016 completata si modificata cu H.G. 375/22.03.2022 prin virament bancar sau Instrument de garantare(IG) emis de Instituții de credit(IC) din România sau alt stat sau de o Societate de Asigurări(SA)(Formular1) care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, fie de o SA dintr-un stat terţ printr-o sucursală autoriz în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul APAVITAL S.A., CUI 1959768, RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Dovada constituirii GP se transmite în SEAP împreună cu oferta în conf. cu prevederile art. 42 alin. (4) corob. cu preved. art. 129 alin. (2) și (3) din HG nr.394/2016, cu modificările ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, 3 si 4 din HG nr. 394/2016, ofertantii vor depune GP impreuna cu oferta si DUAE numai prin mijloace electronice prin intermediul SEAP. Doc. privind GP va fi incarcat in SEAP semnat cu cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. EC va avea dreptul să solicite în original documentul privind constituirea GP in cazul in care regim special prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertei.

Indiferent de modul de constituire, GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicării anunțului de participare in SICAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: S.C. APAVITAL S.A. - Serviciul Juridic
Postanschrift: Strada Mihai Costăchescu, nr. 6
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700495
Land: Rumänien
E-Mail: claudia.agrici@apavital.ro
Telefon: +40 232215410
Internet-Adresse: www.apavital.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023