Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72995-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Viborg: Bauarbeiten

2023/S 025-072995

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Midtjylland, Regional Udvikling - Jordforurening
Nationale Identifikationsnummer: 29190925
Postanschrift: Skottenborg 26
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Anja Melvej
E-Mail: anja.melvej@ru.rm.dk
Telefon: +45 24597524
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rm.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351840&B=DK_UDBUD
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Markedsdialog ifm. genudbud af Totalentreprisekontrakt om oprensning af depot ved Høfde 42

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Region Midtjylland påtænker at gennemføre et udbud af totalentreprisekontrakt om oprensning af depot ved Høfde 42. Udbuddet er et genudbud. Der vil blive foretaget betydelige ændringer af udbudsmaterialet.

Forud for igangsættelse af ovennævnte genudbud ønsker Region Midtjylland at gennemføre en markedsdialog om udvalgte forhold med henblik på at modtage markedets input til det kommende udbudsmateriale.

Dele af udbudsmaterialet offentliggøres i udkast som led i markedsdialogen. Det er centralt for regionen at understrege, at der alene er tale om udkast, der vil blive revideret.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112360 Bodensanierungsarbeiten
45112400 Aushubarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
90722000 Umweltsanierung
90722200 Dekontaminierung
90732000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bodenverschmutzung
90732300 Behandlung oder Sanierung von verschmutztem Boden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Harboøre Tange

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Depot ved Høfde 42 opstod tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet. Forureningen består af mange forskellige stoffer. Hovedforureningskomponenten er insekticidet ethyl-parathion (ca. 70 tons), og derudover findes der i depotet en større mængde kviksølv (ca. 7 tons). Der har gennem tiden været udført forskellige afværgetiltag, bl.a. er depotet delvist afgravet først i 1971, hvor der blev fjernet ca. 1.200 tons forurenet sand og fast affald, og senere i 1981 blev yderligere 5.600 tons forurenet sand bortgravet og deponeret. I løbet af 00’erne blev det konstateret, at forureningen fra depotet stadig sivede ud i Vesterhavet, og forureningen blev derfor undersøgt nærmere. Undersøgelserne ledte frem til, at forureningen i 2006 blev indkapslet med en jernspunsvæg med det formål at forhindre yderligere udsivning af kemikalier. Det samlede afværgeanlæg består af omkransende spunsvæg med overdækkende plast-membran, anlæg til katodisk beskyttelse og kystbeskyttelse.

Formålet med den kommende oprensningsopgave er at fjerne forurening i et sådant omfang, at en restforurening ikke udgør en risiko for menneske og miljø; og reduktionen i forureningsmassen skal have et sådant omfang, at der efterfølgende ikke vil være brug for at drive et anlæg til afværge af depotområdet.

Oprensningen skal foretages ved brug af en termisk oprensningsmetode (in-situ, ex-situ eller en kombination heraf).

Udbuddets offentliggørelse forudsætter politisk godkendelse i Regionsrådet.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ved ønske om at deltage i markedsdialogen, kan dele af udkast til udbudsmaterialet rekvireres via EU-Supply.

For adgang til EU-Supply anvendes link angivet i pkt. I.3.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
28/03/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interesserede aktører bedes rette henvendelse til kontaktpersonen i del I.1 snarest muligt med henblik på at aftale et dialogmøde, der finder sted via Teams. Regionen forventer at gennemføre dialogmøderne 8. og 9. februar, men det er muligt at aftale et senere møde, hvis aktøren ikke har mulighed for at deltage 8. eller 9. februar. Henvendelse herom bedes ske snarest.

Af ressourcemæssige hensyn forbeholder regionen sig at begrænse antallet af deltagere i markedsdialogen.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023