Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73105-2023

03/02/2023    S25

Polen-Łomża: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 025-073105

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 006-012552)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 718-16-89-321
Postanschrift: Al. Piłsudskiego 11
Ort: Łomża
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-404
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Wiszniewska
E-Mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Telefon: +48 864733266
Fax: +48 864733210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-lomza.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Referenznummer der Bekanntmachung: ZT-SZP-226/01/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ilości, asortymencie oraz parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację Zadania nr 5 w ramach projektu nr POIS.11.03.00.00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 006-012552

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 10/05/2023
muss es heißen:
Tag: 14/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 09:10
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: