Bauleistung - 732015-2022

Submission deadline has been amended by:  104631-2023
28/12/2022    S250

Ungarn-Miskolc: Bauarbeiten

2022/S 250-732015

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15735605205
Postanschrift: Városház Tér 8
Ort: Miskolc
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postleitzahl: 3525
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
E-Mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu
Telefon: +36 704534402
Fax: +36 46328043
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.miskolc.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001938742022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001938742022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Miskolc - Szinva-híd csp. felújítás és szélesítés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001938742022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 „Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése” elnevezésű projekt keretein belül sor kerül a híd, közlekedés, közmű, Szinva meder felújítás, jelzőlámpás forgalomirányítás, elektromos ellátás és távközlés kiváltással összefüggő kivitelezési feladatok ellátására. A hídszerkezet szélesítés építése Miskolc belterületén, a hrsz.: 22335 ingatlanon történik. Ezen a helyen meglévő közúti hídszerkezet található, melynek szélesítése a közlekedési csomópont felújításával egy időben történik. A szélesítés célja a megnövekedett közúti forgalom átvezetése a Kiss Ernő utca és a Vologda utca között, ezzel az észak felé haladó forgalom alól mentesül a belváros.

Építendő útszakasz: A Kiss E. u. 1+973,25 - 2+153,46 szelvényei között 180,21 m hosszban.

Kivitelezésre kerülő közművek:

- Csapadékcsatorna építés: 5,4 m DN 300 vb. + 57,2 m DN 200 KGPVC + 31,8 m DN 250 KGPVC - Vízvezeték: 25,8 m DN 315 KPE,

- Hírközlés: Qv kábel 150x4x0,4: 121 m + Qv kábel 200x4x0,6: 121 m + optikai kábel 4x12B MONO: 685 m + optikai kábel 8x12B MONO: 370 m,

- Elektromos hálózat: 4x50 mm2 NAYY kábel fektetése: 430 m + 6 db 8 m-es oszlop bontása + 1 db 10 m-es oszlop bontása + 11 db 10 m-es acél oszlop építése

Kivitelezéssel érintett híd teljes szélessége: 19,4 m, hossza: 14,2 m

A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, műszaki dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45221111 Bau von Straßenbrücken
45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken
45231600 Bauarbeiten für Übertragungsnetz
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233120 Straßenbauarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233320 Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen
45247110 Kanalbauarbeiten
45247130 Bau von Aquädukten
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45316212 Installation von Verkehrsampeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

Miskolc, hrsz.: 22798, 22459, 22335, 22336/69, 22336/6, 22336/7, 22133/30, 22133/56, 22133/339, 22151/1, 22133/29 továbbiak: lásd közbeszerzési dokumentumok.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Kiss Ernő utca kiszélesítése és új forgalmi sáv építése a Thököly u - Damjanich utcák között, valamint a Thököly Imre utcai közúti híd sávbővítése a projekt műszaki tartalma. Jelen projekt a Kiss Ernő u. Wesselényi utca és Damjanich utcák közötti útszakaszát, valamint a Thököly Imre utcai közúti híd sávbővítését érinti, az ehhez tartozó kiegészítő munkákkal együtt.

A közlekedésbiztonság fokozására a közlekedési csomópontban a Kiss Ernő utcán mindkettő irányban autóbusz öböl kialakítása történik. A híd felújítása során a közúti közlekedési pálya és gyalogos járdák szélesítésre kerülnek, a híd környezetében a Szinva patak mederburkolásának felújítása készül. A 22133/56 hrsz.-ú ingatlanon zúzottkő szórású kivitelezési felvonulási terület kialakítása tervezett.

A Wesselényi utca csomópontjától keleti irányban haladva a Kiss Ernő utca a déli oldalon egy forgalmi sávval szélesítésre kerül. A Thököly utca csatlakozása után a nagyívű balra kanyarodó sáv árnyékában az átkelő gyalogosok védelmére a gyalogos átkelőhely mindkettő oldalán betontérkő burkolatú sziget kerül kialakításra. A tervezett út felújítás határvonala, a Damjanich közlekedési csomóponttól nyugati irányban végződő közúti szegélyátépítés, aszfaltburkolat felújítás Kiss Ernő utca szelvényezés szerint 2+153,33 km vonala lesz. A jelenleg külső forgalmi sávban kialakított autóbusz megállóhely helyett, szabványos autóbusz öböl készül, a városban jelenleg már számos helyen épített Simple City fedett utas várakozóhely telepítésével. Az érintett építési szakaszon a Kiss Ernő utca déli gyalogosjárdája átépítésre kerül. Az 1,5 m széles aszfaltburkolatú gyalogos járda és a közút között 1,5 m széles zöldsáv kialakítása történik. A Kiss Ernő utca északi oldalán a Thököly utca 2+068,13 km csatlakozása után szabványos méretű autóbuszöböl kialakítása tervezett, a déli oldalihoz hasonló Simple City esőbeálló várakozóhely kialakításával. Az autóbusz megállóhely a Szinva patakmeder rézsűjén a mederburkolat széle mellett, mintegy 1,0 m magas támfallal készül. A Thököly utcai Szinva híd pályaszerkezetének felújítása négy forgalmi sáv kialakítására alkalmas 13,5 m széles közlekedési pályával készül. Jelenleg a hídon három forgalmi sáv kialakítása történik. A Szinva híd déli oldalán a Kiss Ernő utca burkolat széle vonaláig jelenleg nagy a szintkülönbség. A kanyarodó járművek, a csuklós autóbusz alváza felakad. A burkolat mélypontja, a Kiss Ernő utca északi szegélyvonalában a híd délnyugati sarkánál a meglévő víznyelőnél található. A víznyelő, a burkolat mélypont áthelyezésével a Kiss Ernő utca északi oldali burkolatának a híd csatlakozási szélességben történő megemelése tervezett.

A híd északi oldalán az utat keresztező DN 300 KMPVC vízvezeték kiváltása tervezett D 315 KPE csővezetékre, a Vászonfehérítő utcai tolózáraknától indítva a Thököly utca burkolata alatt található tolózáraknáig 28,5 fm hosszon.

A Telekom alépítményi hálózatának kiváltására a tervdokumentáció részeként külön szakági munkarész készült.

Az elektromos hálózat kialakítására a tervdokumentáció részeként külön szakági munkarész készült.

A hídszélesítés a meglévővel azonos szabad nyílással (12,60 m), két oldalon tervezett. Az átvezetett út szélessége a hídon 13,50 m. Tervezett alapozási mód folyamatos spirállal fúrt 60 cm átmérőjű CFA technológiájú cölöp. AA” hídfő szélesítése alatt 2-2 db, egymástól 2,30 m tengelytávolsággal, a „B” hídfő szélesítése alatt 3-3 db, egymástól 2,50 m tengelytávolsággal, +1-1 db a szárnyfal alatt. A cölöpök 12 db D=20 mm átmérőjű hosszvasalással készülnek. A cölöpösszefogó gerenda keresztmetszete 120/100 cm. Az alépítményi szerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készülnek. Az alapokat és a felszerkezet végkereszttartóját 1,0 m vastag tömör fal köti össze. A meglévő felszerkezet kétoldali járdakonzolját el kell bontani a pályalemez egy részével. Az együttdolgozó pályalemez betonját vissza kell bontani. Hasonlóan a hídfők feletti végkereszttartó betonja is visszabontandó. A meglévő EHGE gerendák a helyükön maradnak. A megszélesített hídfők falaira 70 cm magas, előregyártott FPT-70-13,80 hídgerendákat kell beépíteni. A tartókon monolit vasbeton pályalemez készül minimális 20 cm vastagsággal, melyet hídtengelyben fel kell vastagítani maximum 30 cm-re. A lemez szerkezeti vastagsága 20-30 cm. A végkereszttartó 35x90 cm keresztmetszettel épül. Alkalmazott betonminőség C 35/45. A pályalemez keresztirányban, két oldalra 1,5%-ot esik. A burkolat mélyvonalánál a monolit pályalemez felső síkját 3%-os ellen-eséssel visszatörtük. A híd járdái monolitikusan készülnek, 2,20 m és 2,95 m szélességgel és csatlakoztatni kell a további út melletti járdához. A szigetelésen szivárgó vizek összegyűjtésére és elvezetésére a mélyvonal teljes hosszán burkolatszivárgót kell építeni. A hídon lévő korlátoszlopokat a védőföldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kötni. A híd szegélyébe magassági mérőpontokat kell elhelyezni a támaszoknál és a nyílás középbe. A hídon nincs közvilágítás, oszlopok kétoldalt a parton beépíthetők. A híd építése az engedélyezési, egyeztetési adatszolgáltatás alapján, közművezetéket érint. jelenleg 3 db védőcsőben vezetett távközlési kábel található a hídon, melyeket a szélesítés során függesztett kábelcsatornába kell áthelyezni. A híd környezetében forgalomirányító lámpák kerülnek telepítésre. Ezekhez tartozó jelzőkábeleket, védőcsőben a hídfő környezetében, terepszint alatt kell beépíteni. Az acél hídkorlátot teljes egészében tüzihorganyzott kivitelben kell készíteni. A betonkorrózió (só korrózió) elleni védelmi bevonatot fel kell vinni.

A vízállás észleléséhez a híd alvízi oldalán, a jobb parton a tervezett rézsűlépcső mellett az 5+509 sz. szelvényben 1:2 -es lapvízmérce kerül elhelyezésre. A híd szélesítésével egyidejűleg új mederburkolat készül az 5+504-5+539 számú szelvények között a mintakeresztszelvény alapján. Szükségesnek tartjuk a vizsgált mederszakaszon az árvizek levonulása során megbontott burkolat helyreállítását is. Szakaszos fenék-, rézsűburkolat helyreállítás készül az 5+410-5+504 és az 5+539-5+620 számú szelvények között.

A Kiss Ernő utca szélesítésével egyidejűleg új buszöböl kerül kiépítésre a Szinva patak 5+559 sz. szelvényének környezetében a jobb parton. A peron a jobb parti rézsű megbontásával támfal kiépítésével készül. A támfal építése a burkolt rézsű fölött a füvesített rézsűszakaszt érinti, ezért a vízszállító mederszelvény nem szűkül. A híd szélesítésével egyidejűleg a megbontott burkolt mederszakaszok helyreállításával a Szinva patak medre a nyári záporos nagycsapadékok okozta árhullámokat még biztonságosabban tudja levezetni.

A tevékenység teljes egészében építési engedélyköteles.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: 2. AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-KÉ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-VZ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 4. AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-ÉV”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy tekintet alá eső igényt). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is, és amennyiben releváns, a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változás bejegyzés el nem fogadását AK olyan körülménynek tekinti, amely alapján az elj.t eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek. is. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 60. napig nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán ajánlatkérővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-4. szempontok esetén: AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőbb szintje: 36 hónap.

3) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam NAPTÁRI napokban értendő. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül sor kerül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás - átvételtől számított 180 naptári nap.

4) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, a kivitelezés felosztása műszaki és közlekedésbiztonsági szempontból nem értelmezhető. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából különösen fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a fejlesztésnek jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén a műszaki funkciója korlátozódna. Műszaki okok tételesen: Szinva meder felújítás, jelzőlámpás forgalomirányítás, elektromos ellátás és távközlés kiváltással összefüggő munkarészek egymásra utaltsága, egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése, ezáltal magasabb minőségű munka. Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége, szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja. Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével. Kedvezőbb környezet a forgalom és a kivitelezés környezetében élők számára. Összefoglalva a feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 3-4. és 5-6. §-a szerint, előzetesen a Korm. rendelet II. Fejezete szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum ("EEKD") benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD- ban foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlatkérő kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.

A Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Előzetes igazolási mód SZ/1. pont tekintetében:

AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Utólagos igazolási mód SZ/1. pont tekintetében:

SZ/1.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos kamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, és

- amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - az alkalmasságot a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság igazolására a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1)-(2) bek, Kbt. 65.§ (7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. Részének α: pont kitöltésével.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI.5 pont) megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítésből és/vagy útfelújításból és / vagy hídépítésből és / vagy hídfelújításból és /vagy közműépítésből és /vagy közműrekonstrukcióból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat esetében a különböző devizák euróra történő átszámításánál ajánlattevőnek az üzleti év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaközépárfolyamokat kell alkalmaznia.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Fogalommeghatározások (AF III.1.2. ÉS III.1.3. PONTOKHOZ):

AK

- útépítés alatt új útpályaszerkezet kialakítását vagy a meglévő átépítését;

- útfelújítás alatt a meglévő útpályaszerkezet részleges vagy teljes felújítását;

- hídépítés alatt új híd kialakítását vagy a meglévő átépítését;

- hídfelújítás alatt a meglévő hídszerkezet részleges vagy teljes felújítását;

- közműépítés alatt új közmű kialakítását vagy meglévő közmű átépítését;

- közműrekonstrukció alatt a meglévő közmű teljes felújítását és/vagy újjáépítését;

Ajánlatkérő a fent felsorolt fogalmak alatt az ott meghatározott tevékenységeket érti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:

P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítésből és/vagy útfelújításból és / vagy hídépítésből és / vagy hídfelújításból és /vagy közműépítésből és /vagy közműrekonstrukcióból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 280 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (tov. EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. része „α” (alfa) szakasz jelölése)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevőnek a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) képviseletében is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmasságikövetelményeknek az alábbiak szerint:

M/1) M/1.1, M/1.2, M/1.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2) M/2.1) M/2.2), M/2.3) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, illetve szakmai tapasztalatának ismertetésével kell igazolni.

A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szakember által ellátott tevékenység ismertetését, továbbá a szakember által elvégzett tevékenység hónapban kifejezett (év/hó bontásban) időtartamát.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában már szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, illetve az adott jogosultság megszerzésének (első) időpontja (év, hónap, nap), akkor az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja.

A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás teljesítése során, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik:

M/1.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt, legalább 135 méter hosszúságú útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciával,

M/1.2. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt, közműépítésre és / vagy közműrekonstrukcióra vonatkozó referenciával, mely tartalmaz legalább 300 méter hosszú, legalább 2 db különböző közművet érintő közműépítési és/vagy közműfelújítási tevékenységet.Az M/1.2. pont tekintetében: amennyiben ajánlattevő két vagy több szerződéssel kíván megfelelni az alkalmassági követelménynek, úgy a két vagy több szerződésnek együttesen kell tartalmazni a két különböző közműre vonatkozó elvárást.

M/1.3. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt legalább 10 m hosszúságú híd építésére vagy felújítására vonatkozó referenciával.

A fenti alkalmassági minimumkövetelmények teljesíthetőek egy vagy több szerződésből is, az előírt referenciakövetelményeknek egymástól függetlenül is meg lehet felelni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/2.1. nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Kr.) szerinti közlekedési építmények szakterületre vonatkozó MV-KÉ jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír

M/2.2. nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó MV-VZ jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír

M/2.3. nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Kr szerinti építményvillamossági szakterületre vonatkozó MV-ÉV jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír.

AK elfogadja a fenti jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükségessel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell. Az előírt M/2.1), M/2.2), M/2.3) szerinti szakemberek között átfedés lehetséges, ugyanazon szakember több pozícióra jelölhető.

Az M.1. és M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.) Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezéseire.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő a beruházás keretében megvalósuló építési-kivitelezési tevékenységeket tervezetten a TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 azonosítószámú, „Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor. Felek az Áfa törvény alkalmazásában a fordított adózás szabályai szerint járnak el. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és Kbt. 135. § (1), (3), (5) alapján egyenlíti ki. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. Jólteljesítési és teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-a. A biztosítékok nyújtása a szerződéstervezetben írtak szerint történik.

Késedelmi kötbér: Nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§), elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó vállalkozói díjának 1 %-a/ naptári nap, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán az érintett nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§), a teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj,mértéke a kötbéralap 25 %-a.

A kötbérre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítva jótállást köteles vállalni, melynek időtartama legalább 24 hónap (jótállás többlet vállalás értékelési részszempont)

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a részszámlákból és a végszámlából kerül elszámolásra úgy, hogy a részszámlák és végszámla összege a kifizetett előleg összegével arányosan csökkentésre kerül.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Számla benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség: 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Részletes feltételek: közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezet tartalma szerint.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 16:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek összege: 3 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Fizetési számlára történő befizetés esetében AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11734004-15472009-14720000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint. A közlemény rovatban az eljárás EKR számának feltüntetése kötelező.

2)Ajánlatkérő („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő („AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

5) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat.

6) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.

7) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

8) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.

9) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

10) A „minőségi kritérium”-hoz tartozó 2-4. értékelési részszemponthoz megajánlott szakemberek önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve amennyiben releváns a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát az ajánlat részeként be kell nyújtani.

11) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) kell benyújtania. A felolvasólapon az ár értékelési szempont - egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) - tekintetében az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó összárát kérjük feltüntetni. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz csatolt árazott költségvetést szerkeszthető excel. és aláírt pdf. fájlformátumban (megegyező tartalommal) szükséges benyújtani.

12) AK a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményeket és azok előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

14) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok AK számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet AK a bontástól számított öt napon belül megküldi valamennyi AT-nek.

15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazására.

16) AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr.46.§(3)bek. alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

17) AK helyszíni bejárást, konzultációt jelen eljárásban nem tart.

18) AK a 266/2013.Kr. előírásaira tekintettel előírja, hogy a felhívás III.1.3) M.2. pontjában megjelölt szakemberek vonatkozásában kerüljön csatolásra nyilatkozat arról, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig a hiv. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal szerepelni fognak a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig ezen kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.

19) A Kbt.35.§(8) bek. alapján nem hozható létre gazd.szervezet(projekttárs.)

20) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

Továbbiak lásd. AF.VI.4.3) pont

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát okán, VI.3. pont további információk folytatása:

21) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján AK előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkeznie kell a konkrét projektelemre vonatkozóan rendelkezésre álló, vagy a konkrét projektelemre vonatkozóan kiterjesztett, érvényes, összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással, amelynek mértéke legalább 150 000 000,- HUF/káresemény és legalább 300 000 000,- HUF/év úgy hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos vonalas és egyéb létesítményekre okozott károkra. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a kivitelezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő épületekben keletkezett károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. A biztosításnak ki kell terjednie bevont alvállalkozók által okozott keresményekre. Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a szerződés hatálybalépésének időpontját követő 5. munkanapig az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelő, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkára biztosítást köt vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti és a teljesítés alatt azt folyamatosan fenntartja.

22) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül előírja, hogy vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles rendelkezni mélyépítési kivitelezési tevékenységre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a vállalkozó által működtetett, a fenti szabványok előírásainak megfelelő egyenértékű intézkedésekkel.

23). Az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

24) FAKSZ: dr. Zábreczky Zoltán (lajstromszám: 00902)

25) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

26) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2022