Lieferungen - 73247-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Dieselöl

2023/S 025-073247

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36022047
Postanschrift: Martinská 49
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82105
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Lenka Okrucká Rybárová
E-Mail: lenka.okruckarybarova@svp.sk
Telefon: +421 6945151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.svp.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Referenznummer der Bekanntmachung: CS SVP PR 2684/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134100 Dieselöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 226-594893

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: Dodatok 41/2023-PR
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 787/2021-PR

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové oleje

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 208 278.61 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SLOVNAFT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322832
Postanschrift: Vlčie hrdlo 1
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82412
Land: Slowakei
E-Mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zvýšeniu zľavy z poskytovaných cien v súlade s princípom hospodárnosti pri zohľadnení

podporného aplikovania § 56 ods. 8 posledná veta zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Uzatvorením dodatku súčasne došlo k zjednoteniu výšky zľavy poskytovanej spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

verejnému obstarávateľovi ako aj ostatným rezortným organizáciám Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky na základe centrálneho verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom. Zavedenie elektronickej fakturácie súvisí s elektronizáciou vnútorných procesov verejného obstarávateľa a s tým spojenou úsporou papiera, tonerov, času zamestnancov ako aj poštovných služieb.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 208 278.61 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 208 278.61 EUR