Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 73320-2023

03/02/2023    S25

România-Câmpulung Moldovenesc: Ecograf

2023/S 025-073320

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primaria municipiului Campulung Moldovenesc
Număr naţional de înregistrare: 4842400
Adresă: Strada: 22 Decembrie, nr. 2
Localitate: Campulung Moldovenesc
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725100
Țară: România
Persoană de contact: Lucian Marius Nita
E-mail: achizitii@campulungmoldovenesc.ro
Telefon: +40 230314425
Fax: +40 0230314725
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.campulungmoldovenesc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale - Proiect POIM

Număr de referinţă: 4842400/2022/6.099
II.1.2)Cod CPV principal
33112200 Ecograf
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului este dat de necesitatea dotarii Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc cu echipamente medicale - 15 loturi conform caiet sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11-a zi) inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 12 681 356.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente sterilizare

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente sterilizare conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tocator deseuri umane

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42611000 Maşini-unelte cu utilizare specială
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tocator deseuri umane - 1 bucata, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente laborator

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
38434000 Analizoare
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente laborator conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Computer tomograf 64 slice-uri

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33115000 Aparate de tomografie
50421200 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc - str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Computer tomograf 64 slice-uri - 1 bucata, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem PACS

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39173000 Unităţi de stocare
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem PACS - 1 bucata, conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

RX digital portabil ATI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
50421200 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc - str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

RX digital portabil ATI - 1 bucata, conform caiet sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem modular containere medicale

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44211100 Construcţii modulare prefabricate
51500000 Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem modular containere medicale - 1 bucata, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat Rotgen grafie-scopie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
50421200 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat Rotgen grafie-scopie - 1 bucata, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente bloc operator

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162000 Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator
33192230 Mese de operaţie
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente bloc operator conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente chirurgie

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162000 Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator
33161000 Instalaţie de electrochirurgie
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente chirurgie conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente ATI

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195110 Monitoare respiratorii
33194100 Aparate şi instrumente pentru perfuzie
33194110 Pompe de perfuzie
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
33195200 Staţie centrală de monitorizare
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente ATI conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente medicale

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
33100000 Echipamente medicale
33123100 Tensiometru
33123200 Aparate de electrocardiografie
33123210 Sistem de monitorizare cardiacă
33182100 Defibrilator
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
38412000 Termometre
44612200 Rezervoare de gaz
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente medicale conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat Rotgen fix grafie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
50421200 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat Rotgen fix grafie - 1 bucata, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier medical

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192150 Paturi speciale pentru terapie
33192120 Paturi de spital
33193120 Scaune cu rotile
34911100 Cărucioare
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mobilier medical conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada garantie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecografe

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc - str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecografe conform caiet sarcini.

Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2022 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1 cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM/819/9/1/, cod SMIS 2014+141763 Proiect cod SMIS 141763

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 174-489777
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 15
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.802
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BLUEBOX MEDICAL
Număr naţional de înregistrare: RO36155448
Adresă: Strada Edgar Quinet, Nr. 3, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010017
Țară: România
E-mail: m.raiu@blueboxmed.com
Telefon: +40 760128913
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 357 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 339 530.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 1 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Instalare, punere in functiune, testare, instruire personal utilizator, precum si suport tehnic, mentenanta preventiva si interventii corective in perioada de garantie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.776
Lot nr.: 7
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CREATIVE & INNOVATIVE MANAGEMENT
Număr naţional de înregistrare: 35671513
Adresă: Strada Constantinoiu Vasile, soldat erou, Nr. 2
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100310
Țară: România
E-mail: lia.sniatowschi@creativemed.ro
Telefon: +40 730081557
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 053 023.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 052 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 5 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Instalare, punere in functiune, verificare, instruire personal, intretinere si reparatii in perioada de garantie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.810
Lot nr.: 8
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BLUEBOX MEDICAL
Număr naţional de înregistrare: RO36155448
Adresă: Strada Edgar Quinet, Nr. 3, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010017
Țară: România
E-mail: m.raiu@blueboxmed.com
Telefon: +40 760128913
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 298 714.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 298 714.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 1 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Instalare, punere in functiune, testare, instruire personal utilizator, precum si suport tehnic, mentenanta preventiva si interventii corective in perioada de garantie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.826
Lot nr.: 14,12
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LIAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 10188824
Adresă: Strada Griviţei, Nr. A8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500182
Țară: România
E-mail: licitatie@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Adresă internet: www.liamed.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 771 940.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 744 222.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.765
Lot nr.: 2,6,4,3
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CREATIVE
Număr naţional de înregistrare: 35671513
Adresă: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, BLD. GRIVIŢEI, NR.A 8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500001
Țară: România
E-mail: liamed@yahoo.com
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Adresă internet: https://www.creativ.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PHM COMSERV S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21314065
Adresă: Strada Berceni, Nr. 8, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041914
Țară: România
E-mail: contact@phm.ro
Telefon: +40 318052108
Fax: +40 318052109
Adresă internet: www.phm.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 799 190.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 795 190.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2.830
Lot nr.: 10
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. NEOMED S..R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 8728108
Adresă: Strada Horea nr.1
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Țară: România
E-mail: info@neomed.ro
Telefon: +40 259435571
Adresă internet: www.neomed.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 882 520.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 470 211.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.823
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PHM COMSERV S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21314065
Adresă: Strada Berceni, Nr. 8, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041914
Țară: România
E-mail: contact@phm.ro
Telefon: +40 318052108
Fax: +40 318052109
Adresă internet: www.phm.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 295 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 295 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.824
Lot nr.: 11
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COLECTIV ENERGY
Număr naţional de înregistrare: 32878418
Adresă: Strada Epureanu, Nr. 1
Localitate: Barlad
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 731060
Țară: România
E-mail: manzu.constantin@energyphy.ro
Telefon: +40 727397137
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GRIT CONSTRUCTII LUCRARI SPECIALE
Număr naţional de înregistrare: RO32254104
Adresă: Strada Brezoianu Ion, actor, Nr. 18, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010136
Țară: România
E-mail: office2@pazoservices.ro
Telefon: +4 0213261106
Adresă internet: www.pazoservices.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 523 875.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 523 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2.827
Lot nr.: 9
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BROKMED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 24109723
Adresă: Strada KOS KAROLY, Nr. 96
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520055
Țară: România
E-mail: vanzari@brokmed.ro
Telefon: +40 367407843
Fax: +40 367407844
Adresă internet: www.brokmedshop.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 733 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 430 782.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1.778
Lot nr.: 13
Titlu:

Contract furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CREATIVE & INNOVATIVE MANAGEMENT
Număr naţional de înregistrare: 35671513
Adresă: Strada Constantinoiu Vasile, soldat erou, Nr. 2
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100310
Țară: România
E-mail: lia.sniatowschi@creativemed.ro
Telefon: +40 730081557
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LIAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 10188824
Adresă: Strada Griviţei, Nr. A8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500182
Țară: România
E-mail: larisa.dartu@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Adresă internet: www.liamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 739 300.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 731 907.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023