Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73440-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Varna: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2023/S 025-073440

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GRADSKI TRANSPORT EAD
Nationale Identifikationsnummer: 103003668
Postanschrift: ul. TROLEYNA No..48
Ort: gr. Varna
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9009
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rositsa Kyuchukova
E-Mail: gt_kyuchukova@abv.bg
Telefon: +359 882693620
Fax: +359 52755121
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://gtvarna.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/266523
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/266523
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12", "URBINO 12 CNG" и "URBINO 18" за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна по 10 ОП

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части за автобуси по десет обособени позиции, за автобуси марка „SOLARIS”, модели „URBINO 12”, „URBINO 12 CNG” и „URBINO 18”, необходими за техническата поддръжка на автобусите.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 265 400.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за двигател на автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12" и "URBINO 18".

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34310000 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenteile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гр. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 1 са включени резервни части за двигател на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12” и ,,URBINO 18, необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 225 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за двигател на автобуси марка "SOLARIS", модел "URBINO 12 CNG".

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34310000 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenteile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 2 са включени резервни части за двигател на автобуси марка „SOLARIS”, модел ,,URBINO 12” CNG, необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 279 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за пневматично окачване за автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12" и "URBINO 18".

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 3 са включени резервни части за пневматично окачване на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12” и ,,URBINO 18, необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 63 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за пневматично окачвана за автобуси марка "SOLARIS", модел "URBINO 12 CNG".

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 4 са включени резервни части за пневматично окачване на автобуси марка „SOLARIS”, модел ,,URBINO 12” CNG, необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 45 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за кормилно управление на автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12", "URBINO 12 CNG" и "URBINO 18".

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 5 са включени резервни части за кормилно управление на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12”, "URBINO 12CNG” и "URBINO 18", необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 45 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за електрически системи на автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12", "URBINO 12 CNG" и "URBINO 18".

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 6 са включени резервни части за електрически системи на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12”, "URBINO 12CNG” и "URBINO 18", необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 282 600.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за отоплителната система за автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12" и "URBINO 18".

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 7 са включени резервни части за отоплителна система на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12” и "URBINO 18", необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 55 800.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за отоплител за автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12 CNG".

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 8 са включени резервни части за отоплител на автобуси марка „SOLARIS”, модел "URBINO 12CNG”, необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 90 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за допълнително оборудване за автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12", "URBINO 12 CNG" и " URBINO 18".

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 9 са включени резервни части за допълнително оборудване на автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12”, "URBINO 12CNG” и "URBINO 18", необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на стъкла за автобуси марка "SOLARIS", модели "URBINO 12", "URBINO 12 CNG" и " URBINO 18".

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя в гв. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на Обособена позиция № 10 са включени доставка на стъкла за автобуси марка „SOLARIS”, модели ,,URBINO 12”, "URBINO 12CNG” и "URBINO 18", необходими на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В Техническата спецификация, която е част от документацията са изброени видовете части за двигатели на посочените марки автобуси собственост на Възложителя.

Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

Доставките се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

Съгласно документацята за участие, Възложителят е предвидил опции, условията за които са ясно разписани.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 144 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят е предвидил „опции“, съгласно които е преддоставена възможност за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при налиие на една от следните предпоставки:

- В случай, че преди изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това /открита неприключила процедура/, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части извън изброените в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност!!!

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

В зависимост от това за коя/кои обособени позиции кандидатства, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 (три) години, от датата на подаване на офертата.

Удостоверяване. Документ, с който се доказва:

Участникът попълва/декласира в съответното поле в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, поле 1б) като за всяка, посочена като изпълнена от него доставка, предостави данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката; (2) лицето, получило услугата; (3) стойност на изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на доставките/продажбите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години, от датата на подаване на офертата.

ВАЖНО !!!:

Минималното изискване за допустимост важи за всяка една обособена позиция по отделно, за която участникът подава оферта.

* Забележка:

 Под изпълнение на дейности с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира доставки на резервни части/материали попадащи в обхвата на обособените позиции за които се участва, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, като Възложителя ще приеме доставки, както следва:

• За обособена позиция № 1 и № 2 – доставки на резервни части за двигатели на автобуси;

• За обособени позиции № 3, № 4 и № 5 – доставка на резервни части за ходова част на автобуси;

• За обособена позиция № 6 – доставки на резервни части за електрически системи за автобуси;

• За обособени позиции № 7, № 8 и № 9 – доставка на резервни части за отоп-лителни системи и/или за отоплител и/или за допълнително оборудване за автобуси;

• За обособена позиция № 10 – доставки на стъкла за автобуси;

- Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности !!!

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в чл. 55, ал. 1, т. 1,4,5 от ЗОП основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.Възложителят отстранява от участие участник,който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.194-208; чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-255а и чл.256-260 от НК или да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, аналогично на тези по чл.54, ал.1 от ЗОП в друга държава членка или трета страна. Продължение в Раздел VI: Допълнителна информация

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълни-тел е в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС върху сумата без включената опиция.

Като по време на изпълнение на договора и включай, че се наложи изменение на до-говора с предвидената опция, то Изпълниетлят се задължава да предостави гаранция за изпълнение в една от предвидените от закона форми в размер на 5 % върху стоойността на опцията без вкл. ДДС.

Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя или се представи под формата на банкова гаранция, или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение Раздел III. за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; наличие на свързаност по чл. 107, т. 4 от ЗОП,за обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролира-ните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОРЮПДРС);Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;за което са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Специфични изисквания при изпълнение на поръчката – важи за всички обособени позиции.

1. Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 работни дни от датата на заявката.

2. Доставките по всички обособени позиции се извършват франско склада на Възложителя, както следва: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 и са изцяло за сметка на Изпълнителя;

3. Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

- Удостоверява се с подписано и подпечатано оторизационно писмо (декларация, удостоверение или еквивалент документ) от фирмата производител на предлаганите резервни части или от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

В своето предложение за изпълнение Участникът декларира:

- дали предлага оригинални части за посочените автобуси,

-дали предлага части, които не са оригинални за посочените автобуси. В този случай, участникът следва да докаже, че предлаганите от него части са съвместими с посочените в Техническата спецификация марка и модел автобус.

За доказване на горните обстоятелства, участникът следва:

 В случай, че оферираните части са оригинални, това обстоятелство се удостоверява с документ от производителя на автобусите.

 В случай, че оферираните части не са оригинални, участникът представя копие на декларация от производителя на автобусите или от производителя на предлаганите резервни части, че оферираните от участника части са съвместими с посочените в Техническата спецификация марка и модел автобуси. Ако декларацията е от производителя на съвместимите резервни части, то тя трябва да бъде придружена с доказателства, че същите са с еднакво качество, като оригиналните, изпитани и сертифицирани, въз основа на тестове на съответните технически характеристики, от независими технически институти/лаборатории.

Съвместимостта се удостоверява със съответния сертификат, удостоверение или изпитателни листове, издадени от независими технически институти/лаборатории.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023