Bauleistung - 73448-2023

03/02/2023    S25

Česko-Plzeň: Stavební práce

2023/S 025-073448

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 005-011266)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Plzeň
Národní identifikační číslo: 00075370
Poštovní adresa: náměstí Republiky 1/1
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 30100
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hnátová
E-mail: hnatova@plzen.eu
Tel.: +420 378035234
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvojkolejné tramvajové trati bez zásahu do nosných konstrukcí v Koterovské ulici v Plzni Slovanech. Stavba řeší rekonstrukci tramvajové trati v úseku Sladkovského x nám. Gen. Píky (dl. cca 967m). Předmětem stavby je také rekonstrukce zastávek U Duhy (pouze směr Světovar), Bazén Slovany a nám. Gen. Píky. Osová vzdálenost kolejí je v převážné délce navržena 3,05 m, pouze v místech navazujících na stávající stav je osová vzdálenost přizpůsobena stávajícím podmínkám. V rámci stavby budou stanovena ochranná pásma přeložek sítí technického vybavení. Rekonstrukce bude prováděna ve čtyřech etapách jako jeden celek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 005-011266

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/03/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/02/2023
Místní čas: 10:15
Má být:
Datum: 08/03/2023
Místní čas: 10:15
VII.2)Další dodatečné informace: