Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73450-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Säffle: Datorer och datamateriel

2023/S 025-073450

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SÄFFLE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Ort: SÄFFLE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 661 80
Land: Sverige
E-post: Antwan.Harraka@saffle.se
Telefon: +46 533681660
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.saffle.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/saffle/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=77733
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/saffle/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=77733
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Surfplattor med tjänster 2023

Referensnummer: KS-2023-12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30200000 Datorer och datamateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Säffle kommun upphandlar surfplattor enligt förfrågningsunderlag.

Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av surfplattor med operativsystemen Android och IOS, för en period av 24 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12+12 månader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30200000 Datorer och datamateriel
30213500 Handdatorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren har ett uppskattat behov per år av:

- ca: 100-150 stycken iOS- plattor med 64Gb (10,2”) wifi

- ca:   50-100 stycken iOS- plattor med 64Gb (10,2”), 4G

- ca:   50-100 stycken iOS- plattor med 64Gb (8,3”) mini wifi

- ca:   50-100 stycken iOS- plattor med 64Gb (8,3”) mini 4G

- ca:   50-100 stycken Androidplattor 64Gb (10,5”) wifi

- ca:   50-100 stycken Androidplattor 64Gb (10,5”) 4G

Kommunen avser upphandla för både administration och skola (ungefär 70 % skola och 30 % administration).

Säffle bostäder AB och Säffle kommunikation AB inräknas i Säffle kommun.

Angivna antal är baserade på statistik och utgör ingen utfästelse från beställaren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-03-31

Förlängningsoption till: 2027-03-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tillbehör

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/03/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023