Lieferungen - 73488-2023

03/02/2023    S25

România-Odobești: Instrumente optice şi de astronomie

2023/S 025-073488

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 147-420130)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORASUL ODOBESTI (CONSILIUL LOCAL al ORASULUI ODOBESTI)
Număr naţional de înregistrare: R 4297827
Adresă: Strada: Libertatii, nr. 113
Localitate: Odobesti
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 625300
Țară: România
Persoană de contact: MONICA MARIA TEODOR
E-mail: achizitiipublice.odobesti@gmail.com
Telefon: +40 237675224
Fax: +40 237676590
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaodobesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitia de echipamente tehnice – telescoape si accesorii - aferente proiectului „CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC IN ORASUL ODOBESTI”

Număr de referinţă: 4297827_2022_PAAPD1365919
II.1.2)Cod CPV principal
38630000 Instrumente optice şi de astronomie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei îl reprezintă furnizare dotari specifice – telescoape și accesorii - în scopul realizarii obiectivului „CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC IN ORASUL ODOBESTI” , respectiv, astrograf, binocluri, telescoape, prisme, camere, filtre, oculare și alte accesorii de astronomie.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 147-420130

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 31/01/2023
A se citi:
Data: 13/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 31/01/2023
A se citi:
Data: 13/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 28/02/2023
A se citi:
Data: 28/04/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: