Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73521-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Greve: Dienstleistungen an Stränden

2023/S 025-073521

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Greve Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 44023911
Postanschrift: Rådhusholmen 10
Ort: Greve
NUTS-Code: DK021 Østsjælland
Postleitzahl: 2670
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Casper Ravn Nielsen
E-Mail: crn@greve.dk
Telefon: +45 43979355
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.greve.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Strandrensning i Greve Kommune

Referenznummer der Bekanntmachung: Strandrensning i Greve Kommune
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92332000 Dienstleistungen an Stränden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører renholdelse af stranden beliggende i Greve Kommune.

Den udbudte opgave omfatter i hovedtræk følgende:

• Renholdelse af stranden langs kystlinjen i Greve Kommune

Den udbudte kontrakt indgås for en periode på otte år med mulighed for opsigelse med 6 måneders varsel, dog tidligst efter 4 år – henholdsvis med opsigelse pr. 31. oktober 2026, 31. oktober 2027 etc.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 15 882 640.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90680000 Strandreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK021 Østsjælland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører renholdelse af stranden beliggende i Greve Kommune.

Den udbudte opgave omfatter i hovedtræk følgende:

• Renholdelse af stranden langs kystlinjen i Greve Kommune

Den udbudte kontrakt indgås for en periode på otte år med mulighed for opsigelse med 6 måneders varsel, dog tidligst efter 4 år – henholdsvis med opsigelse pr. 31. oktober 2026, 31. oktober 2027 etc.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD(er) ved at angive oplysninger om udelukkelse og formåen via EU-supply.

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-603101
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Strandrensning i Greve Kommune

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HedeDanmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 27623549
Postanschrift: Klostermarken 12
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: mhu@hededanmark.dk
Telefon: +45 87281000
Internet-Adresse: http://www.hededanmark.dk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 15 882 640.00 DKK / höchstes Angebot: 15 882 640.00 DKK das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udvælgelsen afholdes digitalt via eu-supply. Dette medfører at anmodning om deltagelse i udbuddet og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via eu-supply.

Udbudsnummer: 399498

ESPD

Ansøgeren skal udfylde ESPD'et på eu-supply.

Tilbudsgiver skal forinden aftaleindgåelse fremlægge tro- og loveerklæring vedrørende Rådets forordning(EU) 2022/576 af 8. april 2022(Russisk ejerskab)

Tilbudsgiver skal forinden aftaleindgåelse fremlægge tro- og loveerklæring vedrørende ikke samarbejdsvillige skattejuristdirektioner og tiltrædelse af handelsaftaler.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023