Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73611-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr

2023/S 025-073611

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "PKP Intercity" S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Pokrzewińska
E-Mail: monika.pokrzewinska@intercity.pl
Telefon: +48 697048396
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.intercity.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/WNP-015478/PRZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A.

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 12 523 518.17 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Kielce

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Kielce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Rzeszów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunkach Bielsko Biała, Gliwice, Racibórz, Wisła, Zakopane, Powroźnik (Krynica, Muszyna), Stalowa Wola Rozwadów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Bielsko Biała, Gliwice, Racibórz, Wisła, Zakopane, Powroźnik (Krynica, Muszyna), Stalowa Wola Rozwadów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Świnoujście

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Słupsk (Ustka)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Słupsk (Ustka)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Chełm

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Chełm

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunkach Zielona Góra, Zbąszynek

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra, Zbąszynek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Gorzów Wielkopolski

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Gorzów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług rewidenckich obejmować będzie m.in. wykonywanie następujących czynności o stałym lub zmiennym zakresie:

1) przygotowanie składów pociągów do wyjazdu w drogę (w szczególności sprawdzenie w wagonach układów hamulcowych, jezdnych, cięgłowo - zderznych, tj. układów decydujących o bezpieczeństwie),

2) przyjmowanie składów pociągów przyjeżdżających na stacje zwrotne,

3) wykonywanie obsługi rewidenckiej składów pociągów,

4) wykonywanie napraw bieżących bez wyłączenia wagonów oraz EZT, przeglądów międzypociągowych,

5) innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasażerskich.

- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości zwiększenia zakresu obsługi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ) - wszystkich lub wybranych usług wskazanych w Załączniku nr 4, 4a lub 4b, do 15 % wartości zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.

Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

Sposób korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania prawa opcji w niepełnym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 235-678625
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Kielce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Rzeszów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunkach Bielsko Biała, Gliwice, Racibórz, Wisła, Zakopane, Powroźnik (Krynica, Muszyna), Stalowa Wola Rozwadów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Usługowe Południe sp. z o.o
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 201 237.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Świnoujście

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” sp. z o.o.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KUK- Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 747 781.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Słupsk (Ustka)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 272 682.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Chełm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Usługowe „Centrum-Usługa” sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 392 857.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunkach Zielona Góra, Zbąszynek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RailTrans Poland sp. z o.o. sp. k.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 908 959.75 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa rewidencka wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Gorzów Wielkopolski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w SWZ dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp, zamawiający opisał w sposób szczegółowy w SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia.

4. Termin składania ofert został skrócony na podstawie przesłanek określonych w art. 138 ust. 2 pkt 2) Ustawy Pzp.

5. SWZ nie został udostępniony w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ w zakresie Załącznika nr 12. Informacje ujawnione w Załączniku nr 12 do SWZ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) do chwili ujawnienia tych danych przez Zamawiającego. W związku z powyższym, na podstawie art. 18 ust. 4 oraz art. 133 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający odstąpił od udostępnienia na swojej stronie internetowej ww. Załącznika. Załącznik nr 12 do SWZ zostanie udostępniony – za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania zainteresowanym Wykonawcom, na ich wniosek, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 13 do SWZ. Wniosek musi być złożony za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa powyżej obejmuje on także zobowiązanie do zachowania poufności w stosunku do objętych przez Zamawiającego tajemnicą przedsiębiorstwa informacji przekazywanych w toku wyjaśnień treści SWZ w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku chęci uzyskania dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca winien każdorazowo wystąpić o udostępnienie takich informacji, powołując się na wcześniej złożony, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ, wniosek. Prośba o udostępnienie powinna być skierowana za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie

mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku

wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec

czynności innych niż określone w pkt 1–2, jak również w terminach określonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023