Dienstleistungen - 73630-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Jönköping: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

2023/S 025-073630

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Elin Philipsson
E-post: elin.philipsson@jonkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbxlrwet&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbxlrwet&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighetskonsulter

Referensnummer: 23/31
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
70100000 Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköpings kommun avser att teckna ramavtal med konsulter gällande Drift och underhåll samt Administration och fastighetsförvaltning till kommunens lokaler.

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Fastighetskonsulter i Jönköpings kommun.

Planerad avtalsstart är 2023-06-01.

AUA. 22 Objektets läge

Jönköpings kommun

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75123000 Fastighetsförvaltning
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jönköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Fastighetskonsulter i Jönköpings kommun.

Planerad avtalsstart är 2023-06-01.

AUA. 22 Objektets läge

Jönköpings kommun

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/07/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023