Lieferungen - 74685-2020

14/02/2020    S32

Ungarn-Budapest: Softwarepaket für Analyse-, Wissenschafts-, Mathematik- oder Prognosezwecke

2020/S 032-074685

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23305041
Postanschrift: Széchenyi utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-Mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125603
Fax: +36 14125819

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nav.gov.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001478042019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001478042019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Forenzikus adatelemző szoftver beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001478042019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48460000 Softwarepaket für Analyse-, Wissenschafts-, Mathematik- oder Prognosezwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Forenzikus adatelemző szoftver beszerzése. A részletes követelményeket az egyéb Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48460000 Softwarepaket für Analyse-, Wissenschafts-, Mathematik- oder Prognosezwecke
72261000 Software-Unterstützung
80590000 Tutorendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal objektuma(i) (Budapest).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Forenzikus adatelemző szoftver beszerzése (öröklicence + 1 év support) szoftverhasználati betanítással

7 db szoftver

Minimum 14 fő maximum 20 fő szoftverhasználati betanításával.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Betanítás során vállalt létszám (min. 14 fő, max. 20 fő) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BBA-5.1.2/6-2018-00004

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A részajánlattétel kizárásának indoka: 7 db teljesen azonos szoftvercsomag és a kapcsolódó betanítás beszerzésére kerül sor.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében is be kell nyújtania ajánlattevőnek az EEKD-t az ajánlatban, amelyben az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőre vonatkozóan be kell nyújtani.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan be kell nyújtani az EEKD-t.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M.1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szállításait a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés idejét, (nap-hónap-év pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szállítás ismertetését olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül egy megfelel.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év során, a vonatkozó szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített, legalább 3 db forenzikus adatelemző szoftver eladására vonatkozó referenciával. A referencia több szerződéssel is teljesíthető. Ajánlatkérő a teljesítés időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának időpontját tekinti.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése irányadók.

Előleg nem biztosított.

Részszámlázás nem biztosított.

A nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Részletek a KD-ban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 17:00
Ort:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §-a szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. FAKSZ: Póczosné Jákfalvi Szilvia, lajstromszáma: 00267.

2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőség is használható: e-mail: ki.kozb@nav.gov.hu.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

5. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

6. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerinti.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66.§. (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66.§ (5) szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. meghatározott információkat.

9. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan. Az EEKD II. rész C. pontjában tett nem válasz megjelölése esetén a további nyilatkozat mellőzhető.

10. AK a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. AK a Kbt. 56.§ szerint biztosítja a kiegészítő táj. lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi a kiegészítő tájt.

12. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

13. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletek az irányadók.

15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint, adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, az értékelés módszere: 1. ért. szempont: fordított arányosítás, 2. ért. szempont: abszolút módszer (egyszerű pontkiosztás). Részletek a KD-ban.

17. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

18. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a Közbeszerzési Dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a MAGYARORSZÁG Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.

19. Aláírás igazolása: Az eljárásban nyilatkozatot tevő, cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát kell az ajánlatban benyújtani. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Részletek a KD-ban.

20. AK a Kbt. 27/A. §-a szerint jár el.

21. Az ajánlatban szakmai ajánlat benyújtása szükséges, melyben ajánlattevő megadja a megajánlott termékek nevét, gyártóját, típusát, származási helyét. (Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről – EKR űrlap)

22. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a műszaki követelményeknek való megfelelőségről. (Műszaki megfelelőségi táblázat – 2. számú melléklet)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020