Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 74860-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Strzyżów: Sonnenenergieanlage

2020/S 032-074860

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Strzyżów
Nationale Identifikationsnummer: 8191562982
Postanschrift: ul. Przecławczyka 5
Ort: Strzyżów
NUTS-Code: PL823
Postleitzahl: 38-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Turoń
E-Mail: gmina@strzyzow.pl
Telefon: +48 172761354
Fax: +48 172763219

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.strzyzow.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.strzyzow.pl/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=13&dep=142

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie gminy Strzyżów

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 211-515660
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09332000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie gminy Strzyżów dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych mieszkańców gminy Strzyżów. Instalacje OZE będą wykonane na nieruchomościach prywatnych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:

— cz.1 dostawa wraz z montażem 364 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u.,

— cz. 2 dostawa wraz z montażem 396 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej,

— cz.3 dostawa wraz z montażem instalacji 47 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.,

— cz. 4 dostawa wraz z montaż instalacji 62 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania c.w.u. Całość wykonana w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów".

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 670 014.92 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Obszar gminy Strzyżów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz montażem łącznie 364 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

Zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,26 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 165 szt., w tym 161 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,89 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 184 szt., w tym 179 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy solarne obejmujące 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 6,52 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 15 szt., w tym 15 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych,

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych,

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Nr projektu RPPK.03.01.00-18-0032/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem 396 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Obszar gminy Strzyżów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 396 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z elementów wskazanych w załączniku nr 1b do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

Zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 3,00 kWp i inwerter jednofazowy – 112 szt., w tym 97 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 4,20 kWp i inwerter trójfazowy – 129 szt., w tym 113 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 105 szt., w tym 92 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy fotowoltaiczne obejmujące 24 paneli o łącznej mocy min. 7,20 kWp i inwerter trójfazowy – 33 szt., w tym 24 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

Zestawy fotowoltaiczne obejmujące 28 paneli o łącznej mocy min. 8,40 kWp i inwerter trójfazowy – 17 szt., w tym 13 szt. montowanych na budynkach mieszkalnych,

b) Wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych,

c) Wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych,

d) Przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej,

e) Opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Nr projektu RPPK.03.01.00-18-0032/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie gminy Strzyżów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Obszar gminy Strzyżów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 47 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) Dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 10 kW – 3 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 19 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 20 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 4 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 1 szt.,

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych,

c) przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno –montażowych,

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Nr projektu RPPK.03.01.00-18-0032/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji pomp ciepła na terenie gminy Strzyżów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Obszar gminy Strzyżów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 62 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) Dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w załączniku nr 1d do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 15 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min 5 kW i zasobnik o pojemności 300 l – 1 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min 7 kW i zasobnik o pojemności 300 l – 9 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 9 kW i zasobnik o pojemności 300 l – 16 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 12 kW i zasobnik o pojemności 300 l – 21 szt.,

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych,

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji,a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych,

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.Zamawiający wskazuje jednocześnie, że podane powyżej ilości i moce poszczególnych instalacji OZE służą do oszacowania i porównania ofert, przy czym mogą różnić się od rzeczywistej realizacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Nr projektu RPPK.03.01.00-18-0032/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-515660
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/OZE/2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Strzyżów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Solartime Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Załęska 106B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823
Postleitzahl: 35-322
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 703 866.12 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 389 182.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 30 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Montaż instalacji kolektorów słonecznych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3/OZE/2020
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strzyżów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ML System S.A. 36-062 Zaczernie 190 G
Ort: Zaczernie
NUTS-Code: PL823
Postleitzahl: 36-062
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 740 811.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 738 472.79 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 80 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonawca wykona zamówienie sam za wyjątkiem następującego zakresu 80 % robót budowlano montażowych i 80 % robót elektrycznych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/OZE/2020
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie gminy Strzyżów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Lider konsorcjum Rakoczy Stal Sp. z o.o.
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL824
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Partner Konsorcjum Rakoczy Sp. j.
Postanschrift: ul. Torowa 49
Ort: Nisko
NUTS-Code: PL824
Postleitzahl: 37-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 697 252.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 635 530.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 20 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Montaż instalacji kotłów na biomasę

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4/OZE/2020
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem instalacji pomp ciepła na terenie gminy Strzyżów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Romitex Sp. z o.o.
Postanschrift: Sadurki 18
Ort: Nałęczów
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 24-150
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 528 085.43 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 540 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postanschrift: ul. Postepu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 06-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020