Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 74874-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Tschechien-Prag: Netzwerkinfrastruktur

2020/S 032-074874

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národní muzeum
Nationale Identifikationsnummer: 00023272
Postanschrift: Václavské náměstí 68
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 115 79
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Kohout, advokát
E-Mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Telefon: +420 226521300

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.nm.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/NM

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozšíření síťové a datové infrastruktury Národního muzea

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32424000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Národní muzeum chce v rámci této zakázky pokračovat ve spolupráci se službou E-infrastruktury sdružení CESNET, která pro NM od roku 2016 komplexně řeší problematiku datové a internetové konektivity, informační bezpečnosti, poskytuje velkokapacitní datové úložiště, cloudové služby a řadu dalších integrovaných síťových služeb.

Jedná o balík služeb, které CESNET poskytuje pouze jako nedělitelný celek pod názvem E-infrastruktura, které obsahují posílení datové a internetové konektivity do vybraných objektů zadavatele; zřízení přístupu do datového úložiště; komplexní řešení informační bezpečnosti – nepřetržitý monitoring sítě NM, technickou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nepřetržitě dostupné pracoviště stálé služby, přístup do federace identit EduID.cz a přístup do infrastruktury Eduroam; využití cloudového úložiště OwnCloud s kapacitou až 100 GB pro individuálního uživatele; využití služby FileSender; přístup do vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru (NREN).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 252 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32424000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010
NUTS-Code: CZ042
Hauptort der Ausführung:

Lokality uvedené ve čl. 4 návrhu smlouvy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Národní muzeum chce v rámci této zakázky pokračovat ve spolupráci se službou E-infrastruktury sdružení CESNET, která pro NM od roku 2016 komplexně řeší problematiku datové a internetové konektivity, informační bezpečnosti, poskytuje velkokapacitní datové úložiště, cloudové služby a řadu dalších integrovaných síťových služeb.

Jedná se o balík služeb, které CESNET poskytuje pouze jako nedělitelný celek pod názvem E-infrastruktura, které obsahují posílení datové a internetové konektivity do vybraných objektů Národního muzea (Nová budova 10 Gbps, Terezín 1 Gbps, Horní Počernice 1 Gbps, Náprstkovo muzeum 1 Gbps, České muzeum hudby 1 Gbps); zřízení přístupu do datového úložiště s kapacitou 2 x 250 TB (v politice tape_tape, dle dokumentace Datových úložišť CESNET) plus 2 x 50 TB (v politice tape_tape, dle dokumentace Datových úložišť Cesnet) s 1 x 50 TB geografickou replikací v jedné lokalitě v ČR; komplexní řešení informační bezpečnosti – nepřetržitý monitoring sítě NM, technickou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nepřetržitě dostupné pracoviště stálé služby, přístup do federace identit EduID.cz a přístup do infrastruktury Eduroam, s napojením na další vědecké a akademické instituce v ČR, Evropě i mimo Evropu; využití cloudového úložiště OwnCloud s kapacitou až 100 GB pro individuálního uživatele; využití služby FileSender jako úschovny pro předávání souborů do velikosti až 500 GB; přístup do celosvětového vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru (NREN).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Toto jednací řízení je vedeno v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) ZVVZ, tedy z toho důvodu že z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Národní muzeum má v úmyslu navázat na probíhající spolupráci se sdružením CESNET a chce proto zahájit zadávací řízení jako jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Podle tohoto ustanovení může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Předmět plnění veřejné zakázky v požadované konfiguraci může zajistit pouze CESNET, zájmové sdružení právnických osob, které jako jediný subjekt poskytuje unikátní služby, které nedokáže komplexně nabídnout žádný jiný dodavatel v hospodářské soutěži. Předmětem zakázky je služba „E-infrasturktura“, což je jeden nedělitelný produkt (viz. přiložené potvrzení), balík provázaných služeb, který není možné získat v otevřené soutěži (viz. prohlášení právního zástupce CESNETu). E-infrastrukura CESNET je jedinečnou tzv. Velkou infrastrukturou, určenou pro účely výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR, jako vládou schválená a obecně českým státem podporovaná infrastruktura nemá v rámci ČR, ani v rámci EU srovnatelnou alternativu. Vzhledem k výzkumné a vzdělávací funkci zadavatele a jeho provozovaným činnostem je pro Národní muzeum nezbytné jeho připojení do E-infrastruktury CESNET zejména s ohledem na komplexnost celé infrastruktury a její parametry a flexibilitu. Národní muzeum, vzhledem ke svému poslání a činnosti, nutně potřebuje spolupracovat s dalšími subjekty zejména v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, musí být zapojeno do komunity takovýchto subjektů jak v rámci České republiky, tak i Evropy a celého světa. Tuto možnost Národnímu muzeu zajistí pouze přístup do E-infrastruktury CESNET – neexistuje porovnatelná alternativa. Plnění spočívající např. v zajištění přístupu do federace identit EduID.cz, přístup do infrastruktury Eduroam, napojením na výzkumné infrastruktury dalších vědeckých institucí v ČR, Evropě i mimo Evropu nedokáže zajistit žádný jiný dodavatel v rámci hospodářské soutěže. Toto unikátní plnění je neoddělitelně spjato s dalšími částmi plnění a nelze ho nijak oddělit od těchto částí plnění.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Nationale Identifikationsnummer: 63839172
Postanschrift: Zikova 1903/4
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@cesnet.cz
Telefon: +420 234680222

Internet-Adresse: https://www.cesnet.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 252 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020