Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75482-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Limanowa: Schneeräumung

2020/S 032-075482

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Limanowa
Nationale Identifikationsnummer: 7371188119
Postanschrift: ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
Ort: Limanowa
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ryszard Lachor
E-Mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
Telefon: +48 183372252
Fax: +48 183371337

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gminalimanowa.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na ternie gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020

Referenznummer der Bekanntmachung: Or.271.21.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również awaryjne odśnieżanie dróg gminnych, pogrupowanych na cztery zadania częściowe. Awaryjne odśnieżanie to także czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. Awaryjne odśnieżanie uruchamiane jest na wypadek obfitych opadów śniegu i wystąpienia zamieci.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 180 753.71 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: zimowe utrzymanie dróg (16.680 m): 5 dróg

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Łososina Górna – Pasierbiec – Młynne, Młynne – Makowica, Kisielówka Dolna do Szelca, Piekiełko Kisielówka OSP, Pasierbiec Mroczkówka. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 1: 4 600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: zimowe utrzymanie dróg (16.617 m): 7 dróg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Pasierbiec Wierzch Góry, Łososina Górna – Ubocz, Bałażówka Poza Górę, Bałażówka do świetlicy, Walowa Góra droga główna – od Bałażówki do świetlicy i kamieniołomu, Kisielówka Sowińskie – OSP – Pasierbiec – Stara Karczma, Rupniów Marna Wieś. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 2: 4 600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3: zimowe utrzymanie dróg (14.320 m): 11 dróg

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Młynne – Łososina Górna (do mostu), Młynne – Królikówka, Młynne Załpa, Młynne Rola, Młynne Młyn, Młynne Zagrody, Młynne – Padoły, Łososina Górna – Dzielec, Koszary – Łososina Górna, Makowica Wierzchowina, Makowica Wieś. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 3: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiace złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4: zimowe utrzymanie dróg (13.920 m): 11 dróg

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Stara Wieś – Leśniówka, Stara Wieś Ćwikówka, Stara Wieś Golców Wodykówka, Stara Wieś Podlipowe, Stara Wieś Wola Rola, Stara Wieś – Dutkówka, Stara Wieś – Wojtasówka, Stara Wieś – Kamerdynówka, Stara Wieś – Skorupówka, Stara Wieś – Leśniczówka – Setlak, Stara Wieś – Łąki, Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 4: 3 600 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5: zimowe utrzymanie dróg (22.152): 9 dróg

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Siekierczyna I – Stara Wieś-Majeż – Siekierczyna – Limanowa do ul. Walecznych, Siekierczyna – Kuźnia, Siekierczyna Szkoła Jabłoniec, Siekierczyna k. Wojtasa, Siekierczyna – Raszowki – Jabłoniec, Stara Wieś II – Morgi – Opalona, Siekierczyna – Podokowaniec, Siekierczyna Dwór, Siekierczyna Rondo – Lisia Góra Morgi. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 5: 6 200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 6: zimowe utrzymanie dróg (16.747 m): 3 drogi

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Kłodne do szkoły i stacja PKP, Kłodne Głębokie-Sośliny- Klenie, Męcina – Miczaki i do kamieniołomu. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 6: 4 600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 7: zimowe utrzymanie dróg (14.550 m): 9 dróg

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Męcina Podgórze, Męcina Zakrętek, Męcina Wysokie, Wysokie Karczkówka, Męcina – Łągi, Wysokie Długołęka, Wysokie – Padoły, Męcina Szczepieniec, Wysokie Przyszowa. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 7: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 8: zimowe utrzymanie dróg (16.030 m): 6 dróg

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Mordarka – Sarczyn – Limanowa od ul. Polnej – Kopciówka, Mordarka do zbiornika, Pisarzowa – Stacja PKP – Góry Wyżne i do Korabika, Pisarzowa – Serafinowska, Pisarzowa – Dwoerska, Pisarzowa - Górkowska. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 8: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 9: zimowe utrzymanie dróg (11.270 m): 9 dróg

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Pisarzowa Cajowska, Mordarka – Podjabłoniec, Mordarka do oczyszczalni, Mordarka za Kaimem, Pisarzowa Działy Męcina, Pisarzowa Płanki, Kanina Przyszowa, Kanina Berdychów, Pisarzowa Łąki. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 9: 3 100,00 PLN (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 10: zimowe utrzymanie dróg (23.716 m): 10 dróg

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Nowe Rybie Kamionna, Nowe Rybie -Podłupiska, Nowe Rybie – Stawiska -do Krzyża i Klimy, Nowe Rybie Podogrodami Centrum K.R. Szyk, Stare Rybie Rdzawa, Stare Rybie Do Widomskiego, Stare Rybie Szkoła Podgórze, Rupniów – Pańskie, Rupniów – Bednarki, Rupniów Kokoszki. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 10: 6 600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 11: zimowe utrzymanie dróg (14.970 m): 8 dróg

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Limanowa w sezonie zimowym 2019/2020: Sowliny – od ul. Widok do ul. Willowej i Granicznej do Sowliny – Kącina, Sowliny od ul. Zielonej, Sowliny – Bzdyczka, Sowliny Czachurówka I, Sowliny Czachurówka II, Lipowe od ul. Biedronia do ul. Krakowskiej – Lipowe od Grunwaldzkiej do Słopnic, Stara Wieś – Lipowe, Lipowe od Przekaźnika do osiedla Oleksych. Zimowe utrzymanie dróg czyli czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni na odcinkach dróg gminnych. Znaczna część dróg zlokalizowana jest w terenie górzystym i pagórkowatym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 11: 4 200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 12: awaryjne odśnieżanie dróg (19.070 m): Drogi na terenie sołectw: Bałażówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Pasierbiec, Sowliny

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również awaryjne odśnieżanie dróg gminnych, pogrupowanych na cztery zadania częściowe. Awaryjne odśnieżanie to także czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. Awaryjne odśnieżanie uruchamiane jest na wypadek obfitych opadów śniegu i wystąpienia zamieci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 12: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 13: awaryjne odśnieżanie dróg (49.801 m): Drogi na terenie sołectw: Kanina, Kłodne, Męcina, Pisarzowa, Mordarka, Wysokie

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również awaryjne odśnieżanie dróg gminnych, pogrupowanych na cztery zadania częściowe. Awaryjne odśnieżanie to także czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. Awaryjne odśnieżanie uruchamiane jest na wypadek obfitych opadów śniegu i wystąpienia zamieci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 13: 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 14: awaryjne odśnieżanie dróg (16.561 m): Drogi na terenie sołectw: Kisielówka, Nowe Rybie, Rupniów, Stare Rybie

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również awaryjne odśnieżanie dróg gminnych, pogrupowanych na cztery zadania częściowe. Awaryjne odśnieżanie to także czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. Awaryjne odśnieżanie uruchamiane jest na wypadek obfitych opadów śniegu i wystąpienia zamieci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 14: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 15: awaryjne odśnieżanie dróg (18.485 m): Drogi na terenie sołectw: Siekierczyna I, Siekierczyna II, Stara Wieś I, Stara Wieś II

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Gmina Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również awaryjne odśnieżanie dróg gminnych, pogrupowanych na cztery zadania częściowe. Awaryjne odśnieżanie to także czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. Awaryjne odśnieżanie uruchamiane jest na wypadek obfitych opadów śniegu i wystąpienia zamieci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: zadanie nr 15: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 178-433914
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: zimowe utrzymanie dróg (16.680 m): 5 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: zimowe utrzymanie dróg (16.617 m): 7 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Polański
Postanschrift: Rupniów 317
Ort: Nowe Rybie
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-652
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 430 740.74 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3: zimowe utrzymanie dróg (14.320 m): 11 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4: zimowe utrzymanie dróg (13.920 m): 11 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo-Usługowa MITEX Import-Export
Postanschrift: Łukowica 362
Ort: Łukowica
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-606
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 285 016.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5: zimowe utrzymanie dróg (22.152): 9 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: F.H.U. MTK
Postanschrift: Stara Wieś 1054
Ort: Limanowa
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 598 103.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 6: zimowe utrzymanie dróg (16.747 m): 3 drogi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa Transportex
Postanschrift: Męcina 580
Ort: Męcina
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-654
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 464 896.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 7: zimowe utrzymanie dróg (14.550 m): 9 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa Transportex
Postanschrift: Męcina 580
Ort: Męcina
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-654
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 403 703.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 8: zimowe utrzymanie dróg (16.030 m): 6 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 9: zimowe utrzymanie dróg (11.270 m): 9 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 10: zimowe utrzymanie dróg (23.716 m): 10 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Polański
Postanschrift: Rupniów 317
Ort: Nowe Rybie
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-652
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 570 925.93 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 11: zimowe utrzymanie dróg (14.970 m): 8 dróg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo-Usługowa MITEX Import-Export
Postanschrift: Łukowica 362
Ort: Łukowica
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-606
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 358 616.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 12: awaryjne odśnieżanie dróg (19.070 m): Drogi na terenie sołectw: Bałażówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Pasierbiec, Sowliny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 13: awaryjne odśnieżanie dróg (49.801 m): Drogi na terenie sołectw: Kanina, Kłodne, Męcina, Pisarzowa, Mordarka, Wysokie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 14: awaryjne odśnieżanie dróg (16.561 m): Drogi na terenie sołectw: Kisielówka, Nowe Rybie, Rupniów, Stare Rybie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Polański
Postanschrift: Rupniów 317
Ort: Nowe Rybie
NUTS-Code: PL218
Postleitzahl: 34-652
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 68 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 15
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 15: awaryjne odśnieżanie dróg (18.485 m): Drogi na terenie sołectw: Siekierczyna I, Siekierczyna II, Stara Wieś I, Stara Wieś II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w SIWZ oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w SIWZ.

2. Wykonawca przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu UZP (https://miniportal.uzp.gov.pl/) lub ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/7.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) można przygotować zgodnie z instrukcją podaną pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf). Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu Formularz ofertowy wraz z JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Treść oświadczenia powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa (JEDZ) podwykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia, zobowiązanie podmiotów trzecich-jeżeli dotyczy; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa (JEDZ) podmiotów trzecich wraz z zobowiązaniem, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem).W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 Ustawy. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia (w terminie nie krótszym niż 10 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania) oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że formularz oferty oraz JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z instrukcją składania oferty (Załącznik nr 3A do SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w tym zakresie zostały podane przez Zamawiającego w rozdziale XVIII SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020