Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75637-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Allgemeine und berufliche Bildung

2020/S 032-075637

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úřad práce České republiky
Nationale Identifikationsnummer: 72496991
Postanschrift: Dobrovského 25
Ort: Praha 7
NUTS-Code: CZ0
Postleitzahl: 170 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jan Zavadil
E-Mail: jan.zavadil@uradprace.cz
Telefon: +420 950180316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uradprace.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 774 133.33 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
80511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01
Hauptort der Ausführung:

Praha, Brno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsah kurzu:

- komunikace s osobami se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním postižením a duševním onemocněním,

- charakteristika jednotlivých zdravotních postižení, typologie, terminologie,

- komunikační systémy a komunikační preference osob se zdravotním postižením,

- ukázky kompenzačních pomůcek, praktický nácvik komunikačních dovedností.

Aktivní forma výuky – výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace, hraní rolí aj.

Před realizací prvního kurzu lektor připraví prezentaci a zároveň výukový materiál k dané problematice v rozsahu min. 40 normostran v editovatelném souboru a v aktuálním logo manuálu ÚP ČR, který bude zadavatelem dodán. Materiály bude dodavatel průběžně aktualizovat dle platné legislativy. Zadavatel rovněž dodá vizualizaci certifikátů (osvědčení o úspěšném absolvování kurzu).

Po skončení kurzu dodavatel předá zadavateli studijní materiály, tyto budou dále dostupné prostřednictvím internetu Úřadu práce ČR.

Kurzy budou probíhat v prostorách ÚP ČR (Praha max. 12x, Brno max. 4x).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Nejnižší nabídková cena / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Úvod do komunikace s OZP s mentálním postižením a poruchami autistického spektra

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
80511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01
Hauptort der Ausführung:

Praha, Brno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsah kurzu:

- obecné informace o druzích mentálního postižení a poruchách autistického spektra – projevy, typy, příčiny,

- přidružené poruchy a jejich vliv na fungování OZP,

- zhodnocení funkčnosti,

- komunikace s těmito OZP - kazuistiky, příklady z praxe, ilustrativní videa.

Aktivní forma výuky – výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace, hraní rolí aj.

Před realizací prvního kurzu lektor připraví prezentaci a zároveň výukový materiál k dané problematice v rozsahu min. 40 normostran v editovatelném souboru a v aktuálním logo manuálu ÚP ČR, který bude zadavatelem dodán. Materiály bude dodavatel průběžně aktualizovat dle platné legislativy. Zadavatel rovněž dodá vizualizaci certifikátů (osvědčení o úspěšném absolvování kurzu).

Po skončení kurzu dodavatel předá zadavateli studijní materiály, tyto budou dále dostupné prostřednictvím internetu Úřadu práce ČR.

Kurzy budou probíhat v prostorách ÚP ČR (Praha max. 12x, Brno max. 4x).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Nejnižší nabídková cena / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 137-337554
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Nationale Identifikationsnummer: 70856478
Postanschrift: Partyzánská 1/7
Ort: Praha 7
NUTS-Code: CZ01
Postleitzahl: 170 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 523 733.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 517 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Úvod do komunikace s OZP s mentálním postižením a poruchami autistického spektra

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Národní ústav pro autismus, z.ú.
Nationale Identifikationsnummer: 26623064
Postanschrift: Brunnerova 1011/3
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01
Postleitzahl: 163 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 276 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 276 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2020