Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75896-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Ústí nad Labem: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 032-075896

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 024-054075)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Ústí nad Labem
Nationale Identifikationsnummer: 00081531
Postanschrift: Velká Hradební 2336/8
Ort: Ústí nad Labem
NUTS-Code: CZ042
Postleitzahl: 401 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Kateřina Lysáková
E-Mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Telefon: +420 475271318

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace objektu Corso - DPS - stavba

Referenznummer der Bekanntmachung: MMUL/PO/VZ/33888/2020/LysK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech.

Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s názvem Rekonstrukce a sanace pochůzných ploch Corso.

Součástí předmětu plnění je součinnost se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby a provedení autorského dozoru.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 024-054075

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Hodnotící kritéria
Anstatt:

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha

muss es heißen:

Níže uvedená kritéria

Kritéria kvality

Název: Zkušenosti s projektováním Váha: 40 %

Cena - Váha: 60 %

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Seznam a stručný popis podmínek:
Anstatt:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu „Projektová činnost ve výstavbě“ a zároveň „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona);

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté kopii originálu.

muss es heißen:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu „Projektová činnost ve výstavbě“), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona);

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté kopii originálu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Anstatt:
Tag: 09/03/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 09/03/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: