Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 76184-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

die Slowakei-Bratislava: Elektrizität

2020/S 032-076184

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK0
Postleitzahl: 813 61
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Šimek
E-Mail: simek.michal@zsr.sk
Telefon: +421 220292247

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zsr.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu

Referenznummer der Bekanntmachung: 1294/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny pre neidentifikovateľnú spotrebu obstarávateľa na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu.

V miestnej distribučnej sústave obstarávateľa sa nachádza vlastná spotreba elektriny, potrebná pre zabezpečenie prevádzkových potrieb obstarávateľa, ktorá je začlenená pod nákupnými odbernými miestami (v počte 45) slúžiacimi na napájanie elektrickej trakcie, pričom sa jedná prevažne o zabezpečovacie zariadenia, napájanie podporných zariadení technológie trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní, autoblok a pod.

Výška vlastnej spotreby určenej pre zabezpečenie týchto prevádzkových potrieb obstarávateľa je v celkovom objeme približne 9 900 MWh / ročne, pričom určenie výšky spotreby vychádza z Prevádzkového poriadku vnútornej organizačnej jednotky obstarávateľa Železničná energetika, schváleného úradom pre reguláciu sieťových odvetví a je daná výpočtom, pretože v súčasnosti ju nie je možné technicky kvantifikovať pomocou samostatných meračov.

Predmetom tejto zákazky je:

— dodávka elektriny do odberných miest obstarávateľa v dohodnutom množstve (9 900 MWh / ročne) podľa stanovených podmienok,

— prevzatie zodpovednosti za odchýlku obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta obstarávateľa, v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou ceny za dodanie 1 MWh elektriny v jednotlivých tarifných pásmach, dodanej do odberných miest obstarávateľa.

Predpokladané množstvo odberu elektriny:

Rok 2020: 9 900 MWh

Rok 2021: 9 900 MWh

Obstarávateľ požaduje dodávať elektrinu v štyroch (4) tarifných pásmach tak, ako sú tieto uvedené nižšie. Predpokladané množstvo odberu elektriny v jednotlivých tarifných pásmach:

Tarifné pásmo č. 1: pondelok - nedeľa od 00:00:00 hod. SEČ. do 05:59:59 hod. SEČ.: 2 646 MWh

Tarifné pásmo č. 2: pondelok - nedeľa od 06:00:00 hod. SEČ. do 11:59:59 hod. SEČ.: 2 095 MWh

Tarifné pásmo č. 3: pondelok - nedeľa od 12:00:00 hod. SEČ. do 17:59:59 hod. SEČ.: 2 330 MWh

Tarifné pásmo č. 4: pondelok - nedeľa od 18:00:00 hod. SEČ. do 23:59:59 hod. SEČ.: 2 829 MWh

K cene za dodanie 1 MWh elektriny v jednotlivých tarifných pásmach bude pripočítané nasledovné:

— daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov v čase dodania elektriny

— spotrebná daň vo výške podľa platných právnych predpisov v čase dodania elektriny.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Celé územie SR - odberné miesta obstarávateľa (45 miest), bližšie špecifikované obsahom zmluvy o dodávke elektriny.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny pre neidentifikovateľnú spotrebu obstarávateľa na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu.

V miestnej distribučnej sústave obstarávateľa sa nachádza vlastná spotreba elektriny, potrebná pre zabezpečenie prevádzkových potrieb obstarávateľa, ktorá je začlenená pod nákupnými odbernými miestami (v počte 45) slúžiacimi na napájanie elektrickej trakcie, pričom sa jedná prevažne o zabezpečovacie zariadenia, napájanie podporných zariadení technológie trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní, autoblok a pod.

Výška vlastnej spotreby určenej pre zabezpečenie týchto prevádzkových potrieb obstarávateľa je v celkovom objeme približne 9 900 MWh / ročne, pričom určenie výšky spotreby vychádza z Prevádzkového poriadku vnútornej organizačnej jednotky obstarávateľa Železničná energetika, schváleného úradom pre reguláciu sieťových odvetví a je daná výpočtom, pretože v súčasnosti ju nie je možné technicky kvantifikovať pomocou samostatných meračov.

Predmetom tejto zákazky je:

— dodávka elektriny do odberných miest obstarávateľa v dohodnutom množstve (9 900 MWh / ročne) podľa stanovených podmienok,

— prevzatie zodpovednosti za odchýlku obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta obstarávateľa, v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou ceny za dodanie 1 MWh elektriny v jednotlivých tarifných pásmach, dodanej do odberných miest obstarávateľa.

Predpokladané množstvo odberu elektriny:

Rok 2020: 9 900 MWh

Rok 2021: 9 900 MWh

Obstarávateľ požaduje dodávať elektrinu v štyroch (4) tarifných pásmach tak, ako sú tieto uvedené nižšie. Predpokladané množstvo odberu elektriny v jednotlivých tarifných pásmach:

Tarifné pásmo č. 1: pondelok - nedeľa od 00:00:00 hod. SEČ. do 05:59:59 hod. SEČ.: 2 646 MWh

Tarifné pásmo č. 2: pondelok - nedeľa od 06:00:00 hod. SEČ. do 11:59:59 hod. SEČ.: 2 095 MWh

Tarifné pásmo č. 3: pondelok - nedeľa od 12:00:00 hod. SEČ. do 17:59:59 hod. SEČ.: 2 330 MWh

Tarifné pásmo č. 4: pondelok - nedeľa od 18:00:00 hod. SEČ. do 23:59:59 hod. SEČ.: 2 829 MWh

K cene za dodanie 1 MWh elektriny v jednotlivých tarifných pásmach bude pripočítané nasledovné:

— daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov v čase dodania elektriny

— spotrebná daň vo výške podľa platných právnych predpisov v čase dodania elektriny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania podľa ust. § 98 ods. 1 písm. b) 2. zákona o verejnom obstarávaní je s ohľadom na obmedzený počet znakov uverejnené ako samostatný dokument v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424834).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
21/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Východoslovenská energetika a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 44483767
Postanschrift: Mlynská 31
Ort: Košice
NUTS-Code: SK04
Postleitzahl: 042 91
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 200 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020