Bauleistung - 76795-2020

17/02/2020    S33

Polen-Olsztyn: Bauarbeiten

2020/S 033-076795

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: 739-22-21-448
Postanschrift: ul. Kołobrzeska 29
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-431
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Serbintowicz
E-Mail: kierownik_gospodarczy@zschio.olsztyn.pl
Telefon: +48 895331855
Fax: +48 895331983
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zschio.olsztyn.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowe rozwiązania – nowe perspektywy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZSCHIO.341.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowe rozwiązania-nowe perspektywy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia składa się z sześciu części:

1) część 1 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 1;

2) część 2 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 2;

3) część 3 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 3;

4) część 4 - MIKROSKOP Z KAMERĄ;

5) część 5 - CHROMATOGRAF;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest §III SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1-5”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. część 1 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 1:

a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy naukowych, w szczególności: kolumna jonitowa - 6 szt., czerpak osadu, mułu - 2 szt., wózek laboratoryjny - 3 szt., szafa laboratoryjna - 10 szt., szafa pancerna na chemikalia - 1 szt., dygestorium - 1 szt., demineralizator - 2 szt., gęstościomierz cyfrowy - 2 szt., elektryczne palniki laboratoryjne - 18 szt., wyparka - 1 szt., manualny aparat do oznaczania temperatury topnienia - 6 szt., cyfrowy aparat do pomiaru temperatury topnienia - 2 szt., polarymetr cyfrowy - 3 szt., polarymetr kołowy z lampą led - 6 szt., refraktometr Abbego - 3 szt., manualny refraktometr Abbego - 6 szt., nefelometr - 2 szt., lepkościomierz - 3 szt., pyły i gazy zestaw demonstracyjny - 1 szt., laska gleboznawcza - 2 szt., ogniwo paliwowe - model samochodu - 1 szt., wieloparametryczny profesjonalny zestaw do analizy wody pitnej - 1 szt., Blender - 10 szt., pirometr bezdotykowy - 1 szt., barometr- 1 szt. analizator spalin - 1 szt., turbidymetr mobilny - 2 szt., zestaw do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla - 2 szt.

b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ część 1 w szczególności tabela nr 1,

c) wymaga się, aby oferowane urządzenia i pomoce posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,

d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe, 38434000-6 - Analizatory;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-5 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 8 (tabela 1-5) do SIWZ.

3, Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia dla części 1-5:

1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi.

6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń i produktów, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń i produktów. Brak podania w załączniku nr 1A-1E do SIWZ w pkt 1 tabela: nazwy producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ (§III SIWZ oraz załączniku nr 8 część 1-5).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPWM.02.04.01-28-0076/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cześć 1 - 30 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) część 2 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 2:

a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy naukowych, w szczególności: lej Imhoffa - 10 szt., statyw dwumiejscowy do lejów Imhoffa - 5 szt., myjka ultradźwiękowa - 3 szt., tlenomierz - 3 szt., suszarka - 2 szt., piec muflowy - 1 szt., eksykator szafkowy - 2 szt., wytrząsarka - 2 szt., wirówka - 2 szt., waga analityczna - 5 szt., waga przenośna - 8 szt., autoklaw - 2 szt., łaźnie wodne cyfrowe z wyświetlaczem - 6 szt., płyty grzewcze - 4 szt.

b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ - część 2 w szczególności tabela nr 2,

c) wymaga się, aby oferowane urządzenia i pomoce posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,

d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38434000-6 - Analizatory

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-5 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 8 (tabela 1-5) do SIWZ.

3, Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia dla części 1-5:

1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi.

6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń i produktów, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń i produktów. Brak podania w załączniku nr 1A-1E do SIWZ w pkt 1 tabela: nazwy producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ (§III SIWZ oraz załączniku nr 8 część 1-5).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPWM.02.04.01-28-0076/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cześć 2 - 30 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. część 3 - wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 3:

a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy naukowych, w szczególności: zlewka czerpak z zaciskiem z drążkiem - 2 szt., walizka do analizy wody - 6 szt., stacja pogodowa - 1 szt., energia odnawialna wody-wiatru-słońca model demonstracyjny - 1 szt., termometr do pomiaru temperatury gleby - 2 szt., zestaw do badania powietrza w walizce terenowej - 3 szt., walizka 4 mierników do pomiaru środowiska - 2 szt., sieć planktonowa, uniwersalna - 1 szt., krążek Secchiego z linką - 3 szt.,

b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ - część 3 w szczególności tabela nr 3,

c) wymaga się, aby oferowane urządzenia i pomoce posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,

d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38434000-6 - Analizatory

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-5 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 8 (tabela 1-5) do SIWZ.

3, Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia dla części 1-5:

1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi.

6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń i produktów, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń i produktów. Brak podania w załączniku nr 1A-1E do SIWZ w pkt 1 tabela: nazwy producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ (§III SIWZ oraz załączniku nr 8 część 1-5).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPWM.02.04.01-28-0076/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cześć 3 - 30 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 - MIKROSKOP Z KAMERĄ

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38517200 Projektionsmikroskope
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. część 4 - MIKROSKOP Z KAMERĄ:

a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy naukowych mikroskopów z kamerą – 15 szt.;

b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ - część 4 w szczególności tabela nr 4,

c) wymaga się, aby oferowane mikroskopy posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,

d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 38517200-4 - Mikroskopy projekcyjne,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-5 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 8 (tabela 1-5) do SIWZ.

3, Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia dla części 1-5:

1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi.

6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń i produktów, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń i produktów. Brak podania w załączniku nr 1A-1E do SIWZ w pkt 1 tabela: nazwy producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ (§III SIWZ oraz załączniku nr 8 część 1-5).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPWM.02.04.01-28-0076/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cześć 4 - 30 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5 - CHROMATOGRAF

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432200 Chromatografen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. część 5 - CHROMATOGRAF:

a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę chromatografu – 1 szt.;

b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ - część 5 w szczególności tabela nr 5,

c) wymaga się, aby oferowane urządzenie posiadało gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,

d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 38432200-4 – Chromatografy, 39162000-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-5 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 8 (tabela 1-5) do SIWZ.

3, Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia dla części 1-5:

1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi.

6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń i produktów, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń i produktów. Brak podania w załączniku nr 1A-1E do SIWZ w pkt 1 tabela: nazwy producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ (§III SIWZ oraz załączniku nr 8 część 1-5).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPWM.02.04.01-28-0076/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: cześć 5 - 45 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru,

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 010-018593
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie - pomoce edukacyjne pakiet 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 - MIKROSKOP Z KAMERĄ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część 5 - CHROMATOGRAF

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,tj. 03.02.2020rr.

B. W dniu składania ofert Wykonawcy składają:

1. Formularze ofertowe na załączniku nr 1A-1E do SIWZ.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie jednolity europejski dokument zamówienia („JEDZ”),.

3. Pełnomocnictwa. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie musi zawierać oferta został określony w §XI ust. 19 pkt 1-4 SIWZ.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - zostały określone w §5 pkt 1-6, 9, 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zwanego poniżej Rozporządzeniem oraz §VII ust. 5 i 7 SIWZ.

D. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy złożyć zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia oraz §VII ust. 9-11 SIWZ.

E. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20.02.2020 do godz. 10:30 wysokości: część 1 - 5.000 PLN; część 2 - 2.300,00 PLN; część 3 - 150,00 PLN; część 4 - 250 PLN; część 5 - 1 000,00 PLN. Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w§IX SIWZ.

F. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

G. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

H. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

I. Sposób złożenia JEDZ zawarto w SIWZ.

J. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl.

K. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl wg opisu w SIWZ.

L. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

M. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

N. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - zawarta w §XXXIII SIWZ.

O. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

P. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl (dalej: Platforma) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Znak postępowania ZSCHIO.341.1.2020.

R. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 14A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020