Lieferungen - 77073-2020

17/02/2020    S33    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Târgu Mureș: Anestezice

2020/S 033-077073

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean Mureș
Număr naţional de înregistrare: 24014380
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6, județ Mureș
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540072
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 365882554
Fax: +40 265230003

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089458
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Anestezice 19 loturi”

Număr de referinţă: 42
II.1.2)Cod CPV principal
33661100 Anestezice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Anestezice 19 loturi” – detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 555 559.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 19
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 19
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 40mg/2ml

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 40mg/2ml

Cantitate AC min 16800 max 37000 fl.; Cant cct ssv .min 1400- max 4500 fl Valoare max est cct ssc 3942

Garantie de participare: 39.42lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 412.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

KETAMINUM - SOL. INJ. - 50mg/ml - 10ml

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

KETAMINUM - SOL. INJ. - 50mg/ml - 10ml

Cantitate AC min 1200 max 2500 fl.; Cant cct ssv .min 100- max 400 fl Valoare max est cct ssc 7148

Garantie de participare:71.48lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 675.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 1 % - 10ml

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 1 % - 10ml

Cantitate AC min 17000 max 48000 fl.; Cant cct ssv .min 1400- max 4500 fl Valoare max est cct ssc 10147.50

Garantie de participare: 101.48lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ETOMIDATUM emulsie inj - 2mg/ml - 10ml

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ETOMIDATUM emulsie inj - 2mg/ml - 10ml

Cantitate AC min 120 max 260 fl.; Cant cct ssv .min 10- max 40 fl Valoare max est cct ssc 210

Garantie de participare: 2.10lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 365.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM - SOL. INJ. -0,05mg/ml - 10ml

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM - SOL. INJ. -0,05mg/ml - 10ml

Cantitate AC min 400 max 2000 fl.; Cant cct ssv .min 40- max 160 fl Valoare max est cct ssc 942.72

Garantie de participare: 9.43 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 784.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PROPOFOLUM - EMULSIE PERF./INJ. - 1 % - 50ml

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PROPOFOLUM - EMULSIE PERF./INJ. - 1 % - 50ml

Cantitate AC min 800max 7200 fl.; Cant cct ssv .min 66 max 240 fl Valoare max est cct ssc 2853.60

Garantie de participare: 28.54 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 608.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LIDOCAINUM - SOL. EXT. - 10 %

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LIDOCAINUM - SOL. EXT. - 10 %

Cantitate AC min 240 max 300 fl.; Cant cct ssv .min 20- max 80 fl Valoare max est cct ssc 1595.20

Garantie de participare: 15.95lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 982.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SEVOFLURANUM - SOL. INHAL. - 99,975 %

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SEVOFLURANUM - SOL. INHAL. - 99,975 %

Cantitate AC min 600 max 1500 fl.; Cant cct ssv .min 50- max 200 fl Valoare max est cct ssc 85348.00

Garantie de participare: 853.48lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 640 110.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 5mg/20cm

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 5mg/20cm

Cantitate AC min 600 max 2500 buc.; Cant cct ssv .min 50- max 200 buc Valoare max est cct ssc 3964.00

Garantie de participare: 39.64 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 49 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROPIVACAINUM 10mg/ml - 20ml

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ROPIVACAINUM 10mg/ml - 20ml

Cantitate AC min 4800 max 7000 fl.; Cant cct ssv .min 400- max 1600 fl Valoare max est cct ssc 16976

Garantie de participare: 169.76 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 270.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 10mg/40cm

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 10mg/40cm

Cantitate AC min 1000 max 1500 buc.; Cant cct ssv .min 100- max 400 buc Valoare max est cct ssc 13700

Garantie de participare: 137lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 51 375.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REMIFENTANILUM 1 MG

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

REMIFENTANILUM 1 MG

Cantitate AC min 240 max 1600 fl.; Cant cct ssv .min 80- max 200 fl Valoare max est cct ssc 2276.00

Garantie de participare:22.76lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 208.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 2,5mg/10cm

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM - sistem trans dermic - 2,5mg/10cm

Cantitate AC min 1400 max 1600 buc.; Cant cct ssv .min 120- max 480 buc Valoare max est cct ssc 4771.20

Garantie de participare: 47.71 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 904.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BUPIVACAINUM - SOL. INJ. - 5mg/ml - 4ml

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BUPIVACAINUM - SOL. INJ. - 5mg/ml - 4ml

Cantitate AC min 1800 max 20000 fl.; Cant cct ssv .min 150- max 450 fl Valoare max est cct ssc 3834

Garantie de participare: 38.34lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 170 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BUPIVACAINUM HEAVY - SOL. INJ. 5mg/ml - 4ml

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BUPIVACAINUM HEAVY - SOL. INJ. 5mg/ml - 4ml

Cantitate AC min 7800 max 10000 fl.; Cant cct ssv .min 650- max 2400 fl Valoare max est cct ssc 32112

Garantie de participare: 321.12lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 133 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM - 0,25mg/ml - 5ml

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM - 0,25mg/ml - 5ml

Cantitate AC min 7200 max 13200 fl.; Cant cct ssv .min 600- max 2400 fl Valoare max est cct ssc 4869.60

Garantie de participare: 48.70lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 26 782.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 80mg/2ml

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LIDOCAINUM - SOL. INJ. - 80mg/2ml

Cantitate AC min 9600 max 15000 fl.; Cant cct ssv .min 800- max 3200 fl Valoare max est cct ssc 3360

Garantie de participare: 33.60lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PROPOFOLUM - EMULSIE INJ. - 10mg/ml - 20ml

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PROPOFOLUM - EMULSIE INJ. - 10mg/ml - 20ml

Cantitate AC min 3400 max 12000 fl.; Cant cct ssv .min 280 max 700 fl Valoare max est cct ssc 3724

Garantie de participare: 37.24lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SUFENTANILUM 5 micrograme /ml sol inj/perf

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.5), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SUFENTANILUM 5 micrograme /ml sol inj/perf

Cantitate AC min 240 max 1000 fl.; Cant cct ssv .min 50- max 200 fl comp Valoare max est cct ssc 1100.80

Garantie de participare: 11.01lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 504.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare (daca este cazul) . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor

Organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

MANAGER: Dr.Girbovan Ovidiu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Blaga Ioana

DIRECTOR MEDICAL: IANOSI EDITH SIMONA,

DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita Lates

Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela,

Sef serviciu financiar contabil Șuteu Ibolya, Moldovan Maria

Serviciul achizitii publice – contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana, Grigore Camelia Cornelia

Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela; Olar Lucia

Farm. Blaj Minodora; Farm. Taurean Alexandrina,

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/06/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru locul I: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul II vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, până la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, până la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

Nota: DUAE a fost configurat de catre autoritatea contractanta in SEAP, la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP, in mod direct, dupa autentificare de catre fiecare participant. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se regasesc, dupa autentificare in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf. L. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de achiz. publica, a contr. sect. si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt. org. si funct. C.N.S.C.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean Mureș – Compartimentul Contencios
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540061
Țară: România
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Fax: +40 265230002

Adresă internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020