Lieferungen - 77229-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Katowice: Laborreagenzien

2020/S 033-077229

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 000289035
Postanschrift: Poniatowskiego 15
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-055
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Jeziorski
E-Mail: dzp@sum.edu.pl
Telefon: +48 322083547

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sum.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.sum.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników do oznaczania kopeptyny w analizatorze Kryptor Compact Plus na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP/WR/142/19/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup i dostawa odczynników do oznaczania kopeptyny w analizatorze Kryptor Compact Plus na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik do zaproszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 17 960.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa odczynników do oznaczania kopeptyny w analizatorze Kryptor Compact Plus na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Proponowany tryb udzielenia zamówienia zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp – zamówienie objęte wnioskiem może być zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przy jednoczesnym spełnieniu przesłanki, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Odczynniki stanowiące przedmiot zamówienia są przeznaczone do oznaczeń kopeptyny w analizatorze Kryptor Compact Plus produkcji firmy B.R.A.H.M.S. GmbH. Odczynniki te są niezbędne do zakończenia naukowego projektu badawczego prowadzonego w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM, łącznie z podsumowaniem wyników przedmiotowego projektu w formie publikacji. Wskazuje się, że badania będą prowadzone na automatycznej platformie Kryptor CompactPlus produkcji B.R.A.H.M.S. GmbH wykorzystującej zjawisko immunofluorescencji z użyciem metody LIA w programie badawczym do realizacji celów klinicznych i jednocześnie stanowiącej jedyną metodę referencyjną dla oznaczeń kopeptyny. W/w metoda referencyjna jest oparta wyłącznie na urządzeniach firmy B.R.A.H.M.S. GmbH. Wykorzystanie do celów prowadzonego badania odczynników innych producentów nie jest możliwe z powodu ich niekompatybilności z platformą Kryptor. Oferowane przez B.R.A.H.M.S. GmbH rozwiązanie stanowi system zamknięty, gdzie analizator Kryptor, wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi, są produkowane przez jednego producenta. Wobec tego nie ma możliwości stosowania odczynników i materiałów zużywalnych innych firm. Możliwe przyczyny niskiej przydatności i rzetelności pozostałych na rynku metod oznaczania kopeptyny mogą wynikać z następujących przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze:

1. testy Elisa nie są w pełni automatyczne, tym samym istnieje ryzyko błędów użytkowych;

2. pozostałe rozwiązania na rynku nie zawsze stanowią system zamknięty;

3. brak jest w nich poziomu kontroli nad przebiegiem analiz podobnego do tego, jaki obecny jest w testach w pełni zautomatyzowanych, oraz brak w metodzie Elisa automatycznych rozcieńczeń przy przekroczeniu podstawowego zakresu pomiarowego.

Brak konkurencyjnych odczynników rozumianych jako inne, które byłyby możliwe do zastosowania i osiągnięcia założonych celów badawczych, nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamawiający sprawdził również, czy określony przez niego przedmiot zamówienia nie może być zastąpiony innym rozwiązaniem, które wyeliminowałoby konieczność stosowania wolnej ręki (w tym zakresie dwukrotnie wykonano oznaczenia kopeptyny za pomocą innych odczynników, tj. dwóch różnych zestawów Elisa, co przyniosło całkowicie nieadekwatne wyniki tj. wyniki różniące się o rząd wielkości od wartości podawanych przez innych badaczy w oparciu o referencyjną metodę oznaczania kopeptyny, czyli za pomocą aparatu Kryptor). O całkowitej nieadekwatności uzyskanych wcześniej wyników świadczy także brak korelacji wartości kopeptyny z wartościami pozostałych peptydów natriuretycznych, czyli MR-proANP i NT-proBNP, oznaczonych w tych samych próbkach krwi za pomocą metod referencyjnych, czyli odpowiednio aparatu Kryptor firmy B.R.A.H.M.S oraz Cobas firmy Roche. Zamawiają potwierdził tym samym, że ze względu na szczególność przedmiotu zamówienia (rozumianą wąsko jako charakterystyka odczynników firmy B.R.A.H.M.S GmbH i szerzej jako specyfika całego projektu badawczego) w danym czasie zamówienie może być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę. Wykonawcą tym jest Nobipharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Rydygiera 8. Wykonawca ten jest wyłącznym dystrybutorem na teren Polski firmy B.R.A.H.M.S GmbH, tj.producenta analizatora i objętych zamówieniem odczynników. Dowód powyższego stanowi dokument: aneks nr 9 do umowy wyłącznej dystrybucji.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 009-016704
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Nobipharm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Rydygiera 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-793
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 428.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 960.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020