Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77292-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Pezinok: Chromatografen

2020/S 033-077292

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mikrochem spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 00604496
Postanschrift: Za dráhou 33
Ort: Pezinok
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 902 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Blanka Čechová
E-Mail: blanka.cechova@mikrochem.sk
Telefon: +421 903471702

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mikrochem.com

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20042

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: výroba, výskum a vývoj v oblasti chémie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o.“

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/02/Mikrochem
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38432200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf: zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou"simulated moving bed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130 bar, maximálny prietok dávkovacej pumpy 10 ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50 ml/min, systémové pumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-time monitorovanie celého systému 4 ks, 9 ks kolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120oC a s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúci požiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky.

Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami.Rovnaké znenie opisu predmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000
51000000
72268000
72261000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010
Hauptort der Ausführung:

Mikrochem spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok 902 01. SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf: zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou"simulated moving bed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130 bar, maximálny prietok dávkovacej pumpy 10 ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50 ml/min, systémové pumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-time monitorovanie celého systému 4 ks, 9 ks kolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120oC a s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúci požiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky.

Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami.Rovnaké znenie opisu predmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program: Výskum a inovácie, Prioritná os: 2 Podpora výskumu, vývoja a

Inovácií v Bratislavskom kraji,, Špecifický cieľ: 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a

Službách v Bratislavskom kraji, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20. Kód žiadosti o NFP: NFP313020U683.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ide o ucelený súbor zariadení s funkčnými a technickými prepojeniami. Z pohľadu záruky za predmet zákazky je zadávanie zákazky bez rozdelenia na časti právne logickým a efektívnym riešením pre verejného obstarávateľa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-515352
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody, pre ktoré nemožno vo verejnom obstarávaní pokračovať: Postup bol zrušený podľa zákona č. 343/2015 Z. z., § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020