Lieferungen - 77326-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 033-077326

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Evelina Ilieva — glaven ekspert v otdel „Farmatsiya i meditsinski marketing“
E-Mail: mms@vma.bg
Telefon: +359 29225156
Fax: +359 29225704

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vma.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://92.247.27.172/direc/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 - LA23 - LA28
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции.

В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси:

— МБАЛ — София — гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3,

— МБАЛ — Варна — гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ № 3,

— МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив, ул. „Хр. Ботев“ № 81,

— МБАЛ — Плевен — гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 6,

— МБАЛ — Сливен — гр. Сливен, ул. „Пушкин“ № 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 26

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG421
NUTS-Code: BG342
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив, ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — гр. Сливен, ул. „Пушкин“ № 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резорбируем плетен синтетичен, със среден срок на резорбция, пълна резорбция за 55—75 дни, състав полигликолова киселина с покритие от гликонат, виолетов, с игла със силиконово покритие, обособени в 4 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно кол-во — общо за всички номенклатурни единици“ — 240, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му, или до достигане

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 26 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 27

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем плетен синтетичен, със среден срок на резорбция, пълна резорбция за 55-75 дни, състав Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат(Полиглактин 910), с игла със силиконово покритие, обособени в 50 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-3000, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 27 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 28

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наРезорбируем плетен конец полиглактин 910 с покритие от 50 % полиглактин 370 и 50 % калциев стеарат, 25 % здравина на 28-и ден за 6-0 и по-голям, обособени в 46 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици- 20436, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 28 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 29

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем плетен конец полиглактин 910 с покритие от 50 % полиглактин 370, 50 % калциев стеарат и антибактериално покритие от триклозан срещу MRSA, MRSE, SA, SE, 25 % здравина на 28-и ден, обособени в 40 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-21810, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 29 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 30

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Бързо резорбируем, синтетичен, плетен полиглактин 910 с покритие от 50 % полиглактин 370 и 50 % калциев стеарат, 50 % здравина на 5 ден, обособени в 9 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-1080, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Доставка на медицински изделия, обособени в 10 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во за 24 месеца"-общо за всички номенклатурни единици-329, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 30 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 31

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем монофиламентин конец полиглекапрон 25 с антибактериално покритие от триклозан срещу MRSA, MRSE, SA, SE, EC, KP. Срок на резорбция 90 - 120 дни, 50 % здравина на 7 ден за цвят - безцветен., обособени в 12 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-2040, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 31 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 32

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем монофиламентин конец полиглекапрон 25. Срок на резорбция 90 - 120 дни, 60 % здравина на 7 ден за цвят - виолетов., обособени в 5 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-372, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 32 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 33

Los-Nr.: 33
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
NUTS-Code: BG342
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Бавнорезорбируем, синтетичен, монофиламентен полидиоксанон, с оребрена игла и в опаковка без памет. Срок на резорбция 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден за 4-0 и по-малък., обособени в 27 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-7884, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 33 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 34

Los-Nr.: 34
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем, синтетичен, монофиламентен полидиоксанон, с оребрена игла и в опаковка без памет, с антибактериално покритие от триклозан срещу MRSA, MRSE, SA, SE, EC, KP. Срок на резорбция 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден., обособени в 9 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-6300, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 34 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 37

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Плетен синтетичен конец с кратък срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 5-ти ден, пълна резорбция за 42 дни, състав Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и калциев стеарат, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 % със силиконово покритие, в двойна стерилна опаковка, обособени в 17 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-11556бр.стер.оп., подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 37 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 38

Los-Nr.: 38
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Плетен синтетичен конец, със среден срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 18-ти ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 % със силиконово покритие, в двойна стерилна опаковка, обособени в 47 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-46176, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 38 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оособена позиция 40

Los-Nr.: 40
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Монофиламентен конец от глюконат, с кратък срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 6-7-и ден, 0 % здравина на 14-21-я ден, пълна резорбция за 56 дни, еластичен, безцветен, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 % със силиконово покритие, обособени в 17 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-11520 подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 40 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Бособена позиция 41

Los-Nr.: 41
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Монофиламентен конец, с дълъг срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 28-35-я ден, пълна резорбция за 180-210 дни, състав полидиоксанон, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 %, със силиконово покритие, обособени в14 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-4698, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 41 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 42

Los-Nr.: 42
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Монофиламентен конец, с много дълъг срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 90-я ден, пълна резорбция за 13 месеца, състав Поли-4-Хидроксибутират, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 % със силиконово покритие, за фасция, обособени в8 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-2880, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 42 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 43

Los-Nr.: 43
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Монофиламентен синтетичен конец, със среден срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 14-ти ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100 % Гликонат, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ? 2,00 %със силиконово покритие, обособени в 15 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-5076, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 43 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 48

Los-Nr.: 48
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Синтетичен, резорбируем,оплетен, конец от полигликолова киселина, със среден срок на резорбция с покритие от калциев стеарит, естер на захарта и поликапролактон. Губи 50 % от здравината до 14 дни, пълна резорбция до 90 дни.Предлага се безцветен и оцветен във виолетово., обособени в 175номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-73985, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 48 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 49

Los-Nr.: 49
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Синтетичен, оплетен,стерилен бързо резорбируем конец от полигликолова киселина с по- ниско молекулно тегло с покритие от смес от калциев стеарат,естер на захарозата/мастна киселина и поликапролактон.Губи 50 % устойчивост на влакното след 7 дни и след 21 дни е около нула. Пълна резорбция след около 42 дни.Предлага се оцветен във виолетово и безцветен., обособени в 60 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-7008, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 49 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Бособена позиция 50

Los-Nr.: 50
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Синтетичен, стерилен,монофиламентен, резорбируем конец от гликолид-е-капролактон- смесен полиемр със кратък срок на резорбция.Губи 50 % от здравината си за 7 дни.Предлага се като безцветен и оцветен в синьо., обособени в 18номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-552

, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 50 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 51

Los-Nr.: 51
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Синтетичен, монофиламентен,стерилен, резорбируем конец от поликапролактон-ко-лактид с наслоено покритие от калциев стеарад и поликапролактон-ко-лактид с бавен срок на резорбция до 180 дни.Губи 50 % от здравината си до 45-50 дни, пълна резорбция до 180 дни. Предлага се оцветено във виолетово., обособени в 25 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-1368, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 51 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 52

Los-Nr.: 52
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Синтетичен, монофиламентен,стерилен, резорбируем конец от полиддиоксанон с бавен срок на резорбция до 210 дни.Губи 50 % от здравината си до 42-50 дни, пълна резорбция до 210 дни. Предлага се оцветен във виолетово., обособени в 34 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-816, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 52 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Бособена позиция 101

Los-Nr.: 101
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наНерезорбируем монофиламентен синтетичен, състав 100 % полипропилен, без покритие, син, с игла със силиконово покритие, обособени в 22 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-1320, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 101 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Бособена позиция 102

Los-Nr.: 102
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наНерезорбируем плетен естествена коприна, състав 100 % коприна, без покритие, черен, с игла със силиконово покритие, обособени в 15 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-900, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция №102 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 130

Los-Nr.: 130
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA28
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наХерниално платно от сPTFE (condensed PTFE technology) за интраперитонеален достъп, антиадхезивно, еднослойно, прозрачно, плътност 0.9 гр/кв.см, големина на порите 2.4 мм, разнопосочна еластичност, обособени в 7 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-50, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, по обсобена позиция № 130 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 25

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на Резорбируем монофиламентен синтетичен, с дълъг срок на резорбция, пълна резорбция за180-210 дни, състав 100 % Полидиоксанон, без покритие, виолетов, с игла със силиконово покритие, обособени в 12 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-720, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Офертата подадена по обособена поциция №25,е неподходяща по смисъла на т.25 ал2от допълнителните разпоредби на ЗОП,процедурата по конкретната обособена позиция е прекратена на основание чл.110,ал1,т2 от ЗОП, поради това че всички оферти не отговарят на условията за представяне,включително за форма,начин и срок или са неподходящи

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 69

Los-Nr.: 69
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наСинтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие.Средносрочна резорбция - 65 % здравина на 14-и ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон, обособени в 21 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-32436, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Офертата подадена по обособена поциция № 69,е неподходяща по смисъла на т.25 ал2от допълнителните разпоредби на ЗОП,процедурата по конкретната обособена позиция е прекратена на основание чл.110,ал1,т2 от ЗОП, поради това че всички оферти не отговарят на условията за представяне,включително за форма,начин и срок или са неподходящи

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 70

Los-Nr.: 70
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314
NUTS-Code: BG331
NUTS-Code: BG342
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ-София-гр.София,бул.„Св.Г.Софийски”№3;МБАЛ–Варна–гр.Варна,ул.”Христо Смирненски”№3;МБАЛ–Пловдив-гр.Пловдив,ул.Хр.Ботев№81;МБАЛ-Плевен-гр.Плевен,ул.Георги Кочев№6;МБАЛ–Сливен-гр.Сливен,ул.Пушкин№2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка наСинтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие. Със запазване на здравината над 75 % до 3 седмици., обособени в 14 номенклатурни единици. В колона "Прогнозно кол-во -общо за всички номенклатурни единици-21168, подрoбно описани в техническа спецификация-Приложение № 1 и техническо предложение-Образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай, че през 24 месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 /шест/месеца на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на анекса/д

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Офертата подадена по обособена поциция №70,е неподходяща по смисъла на т.25 ал2от допълнителните разпоредби на ЗОП,процедурата по конкретната обособена позиция е прекратена на основание чл.110,ал1,т2 от ЗОП, поради това че всички оферти не отговарят на условията за представяне,включително за форма,начин и срок или са неподходящи

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 191-463819
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 25
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 25

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 26

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 27
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 27

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 28
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 28

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 29

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 30

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 31
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 31

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 32
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 32

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 33
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 33

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 34
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 34

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 37

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 38
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 38

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 40
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 40

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 41

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 42
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 42

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 43
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 43

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 48
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 48

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 49
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 49

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 50
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 50

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 51
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 51

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 52
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 52

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 69
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 69

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 70
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 70

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 101
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 101

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 102
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 102

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 130
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 130

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

По обособена позиция № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 101, 102, 130 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по тази обособена позиция се прекратява.

По обособена позиция № 25, 69 и 70 офертата е неподходяща по смисъла на т. 25, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗОП, процедурата по конкретната обособена позиция се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това че всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — в 10 (десет)-дневен срок от получаването му

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020