Lieferungen - 77433-2020

17/02/2020    S33

România-Câmpina: Produse lactate

2020/S 033-077433

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
Număr naţional de înregistrare: 2845206
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 145
Localitate: Câmpina
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105600
Țară: România
Persoană de contact: Daniel Rusen
E-mail: achizitiicampina@gmail.com
Telefon: +40 244336251
Fax: +40 244337121

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.scoalapolitie.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare lactate

Număr de referinţă: I.a.3
II.1.2)Cod CPV principal
15500000 Produse lactate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

— Lotul 1 – brânză proaspătă,

— Lotul 2 – brânză telemea,

— Lotul 3 – cașcaval tip Rucăr,

— Lotul 4 – cașcaval tip Dalia,

— Lotul 5 – brânză topită cu smântână,

— Lotul 6 –brânză topită cu suncă,

— Lotul 7 – lapte de vacă

— Lotul 8 – iaurt,

— Lotul 9 – smântână,

— Lotul 10 – unt proaspăt porționat,

— Lotul 11 – unt proaspăt..

Cantitățile sunt descrise în secțiunea II.2 „Lista de loturi”.

Numarul de zile in care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor candidaturilor 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inanintea expirarii temenului de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 308 900.39 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval tip Dalia

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cașcaval tip Dalia. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 5 249 kg/cantități maxime = 8 676 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 2 624,50 kg/cantități maxime = 5 249 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval tip Rucăr

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cașcaval tip Rucăr. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 5 249 kg/cantități maxime = 8 677 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 2 624,50 kg/cantități maxime = 5 249 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte de vacă

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lapte de vacă. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 58 549 l/cantități maxime = 96 360 l. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 29 274,50 l/cantități maxime = 58549 l.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză telemea

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză telemea. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 8 443 kg/cantități maxime = 13 888 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 4 221,50 kg/cantități maxime = 8 443 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză topită cu șuncă

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză topită cu suncă. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 821 kg/cantități maxime = 1 353 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 410,50 kg/cantități maxime = 821 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză topită cu smântână

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză topită cu smântână. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 821 kg/cantități maxime = 1 353 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 410,50 kg/cantități maxime = 821 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Iaurt

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Iaurt. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 10 098 kg/cantități maxime = 16 639 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 5 049 kg/cantități maxime = 10 098 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Smântână

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Smântână. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 2 020 kg/cantități maxime = 3 328 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 1 010 kg/cantități maxime = 2 020 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unt proaspăt porționat

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unt proaspăt porționat. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 4 039 kg/cantități maxime = 6 656 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 2 019,50 kg/cantități maxime = 4 039 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unt proaspăt

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unt proaspăt. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 830 kg/cantități maxime = 1 352 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 415 kg/cantități maxime = 830 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză proaspătă

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză proaspătă. Estimări ale cantităților care fac obiectul acordului-cadru: cantități minime = 2 020 kg/cantități maxime = 3 328 kg. Estimări ale cantităților care fac obiectul unui singur contract subsecvent: cantități minime = 1 010 kg/cantități maxime = 2 020 kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 191-463635
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118204
Lot nr.: 5
Titlu:

Brânză topită cu smântână

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scorniceşti
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153

Adresă internet: www.matra.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 313 101.94 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 94 728.32 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118205
Lot nr.: 6
Titlu:

Brânză topită cu șuncă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 17
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Falcons
Număr naţional de înregistrare: RO 4214864
Adresă: Str. Principală nr. 590
Localitate: Tomșani
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 123456
Țară: România
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telefon: +40 723289744
Fax: +40 244535525

Adresă internet: www.falcons.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 171 319.81 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 69 869.27 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118133
Lot nr.: 11
Titlu:

Unt proaspăt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carland S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 11180179
Adresă: Str. Erou Cătălin Călin nr. 11
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100066
Țară: România
E-mail: catalin.cojocaru@carland.ro
Telefon: +40 244567005
Fax: +40 244567005

Adresă internet: www.carland.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 541.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 067.75 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118203
Lot nr.: 8
Titlu:

Iaurt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lactate Natura
Număr naţional de înregistrare: RO 912465
Adresă: Str. Independenţei nr. 23
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130104
Țară: România
E-mail: office@lactatenatura.ro
Telefon: +40 245216445
Fax: +40 372870351

Adresă internet: www.lactatenatura.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 61 065.13 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 529.83 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118006
Lot nr.: 5
Titlu:

Brânză topită cu smântână

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scorniceşti
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153

Adresă internet: www.matra.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 362 179.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 313 101.94 RON / Cea mai ridicată ofertă: 313 101.94 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118011
Lot nr.: 7
Titlu:

Lapte de vacă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Prodlacta S.A.
Număr naţional de înregistrare: 1112568
Adresă: Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500450
Țară: România
E-mail: office@prodlacta.ro
Telefon: +40 268441400
Fax: +40 268441952

Adresă internet: www.prodlacta.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 337 260.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 257 281.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 257 281.20 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118009
Lot nr.: 2
Titlu:

Brânză telemea

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Company 94 Pîrnău S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6922360
Adresă: Str. Luceafărului nr. 1B
Localitate: Băicoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105200
Țară: România
E-mail: vasile_pirnau@yahoo.com
Telefon: +40 744785432
Fax: +40 244267874

Adresă internet: www.company94pirnau.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 180 544.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 126 797.40 RON / Cea mai ridicată ofertă: 126 797.40 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118007
Lot nr.: 6
Titlu:

Brânză topită cu șuncă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 17
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Falcons
Număr naţional de înregistrare: RO 4214864
Adresă: Str. Principală nr. 590
Localitate: Tomșani
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 123456
Țară: România
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telefon: +40 723289744
Fax: +40 244535525

Adresă internet: www.falcons.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 258 776.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 230 269.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 230 269.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118010
Lot nr.: 8
Titlu:

Iaurt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lactate Natura
Număr naţional de înregistrare: RO 912465
Adresă: Str. Independenţei nr. 23
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130104
Țară: România
E-mail: office@lactatenatura.ro
Telefon: +40 245216445
Fax: +40 372870351

Adresă internet: www.lactatenatura.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 66 556.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 61 065.13 RON / Cea mai ridicată ofertă: 61 065.13 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118008
Lot nr.: 11
Titlu:

Unt proaspăt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carland S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 11180179
Adresă: Str. Erou Cătălin Călin nr. 11
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100066
Țară: România
E-mail: catalin.cojocaru@carland.ro
Telefon: +40 244567005
Fax: +40 244567005

Adresă internet: www.carland.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 33 800.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 29 541.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 29 541.20 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118131
Lot nr.: 7
Titlu:

Lapte de vacă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Prodlacta S.A.
Număr naţional de înregistrare: 1112568
Adresă: Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500450
Țară: România
E-mail: office@prodlacta.ro
Telefon: +40 268441400
Fax: +40 268441952

Adresă internet: www.prodlacta.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 257 281.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 78 162.92 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118132
Lot nr.: 2
Titlu:

Brânză telemea

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Company 94 Pîrnău S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6922360
Adresă: Str. Luceafărului nr. 1B
Localitate: Str. Luceafărului nr. 1B
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105200
Țară: România
E-mail: vasile_pirnau@yahoo.com
Telefon: +40 744785432
Fax: +40 244267874

Adresă internet: www.company94pirnau.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 126 797.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 38 542.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 145
Localitate: Câmpina
Cod poștal: 105600
Țară: România
E-mail: achizitiicampina@gmail.com
Telefon: +40 244337121
Fax: +40 244337121

Adresă internet: www.scoalapolitie.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020