Lieferungen - 77511-2020

17/02/2020    S33

Česko-Plzeň: Informační a propagační výrobky

2020/S 033-077511

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 200-360503)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
Národní identifikační číslo: 49777513
Poštovní adresa: Univerzitní 2732/8
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 30100
Země: Česko
Kontaktní osoba: Zdeněk Řežábek
E-mail: zrezabek@ps.zcu.cz
Tel.: +420 377631367

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.zcu.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zcu.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na propagační předměty (II.)

II.1.2)Hlavní kód CPV
39294100 Informační a propagační výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

DNS na propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatale.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/02/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 200-360503

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících: 48

Má být:

Doba trvání v měsících: Začátek: 21.5.2016, Konec: 30.6.2023

Číslo oddílu: III.1.1)
Místo v textu, které má být změněno: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Viz vzor čestného prohlášení - Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace. Dodavatel předkládá toto čestné prohlášení pouze v případě, že není zapsán v obchodním rejstříku!

Má být:

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Viz vzor čestného prohlášení - Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace. Dodavatel předkládá toto čestné prohlášení pouze v případě, že není zapsán v obchodním rejstříku!

VII.2)Další dodatečné informace: