Lieferungen - 77527-2020

17/02/2020    S33

Česko-Praha: Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

2020/S 033-077527

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 012-023287)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká televize
Národní identifikační číslo: 00027383
Poštovní adresa: Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 70
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Červenková
E-mail: hana.cervenkova@ceskatelevize.cz
Tel.: +420 261137517

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ceskatelevize.cz

Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCT

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Užitková vozidla II.

II.1.2)Hlavní kód CPV
34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka užitkových vozidel pro převoz osvětlovací a kamerové techniky

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/02/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 012-023287

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek
Namísto:
Datum: 09/03/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 16/03/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/03/2020
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 16/03/2020
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: