Lieferungen - 77549-2020

17/02/2020    S33    Blago - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost - Postopek s pogajanji brez javnega razpisa 

Slovenija-Vrhnika: Števci za vodo

2020/S 033-077549

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5015707000
Poštni naslov: Pot na Tojnice 40
Kraj: Vrhnika
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Martina Gabrijel
E-naslov: martina.gabrijel@kpv.si
Telefon: +386 17502960
Telefaks: +386 17502950

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.kpv.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: komunalno podjetje
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: izvajanje gospodarskih javnih služb

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let postopek s pogajanji brez predhodne objave vodomerni števci

II.1.2)Glavna koda CPV
38421100 Števci za vodo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je dobava vodomernih števcev za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let, skladno s popisi blaga s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 202 411.68 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38421100 Števci za vodo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je dobava vodomernih števcev za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let, skladno s popisi blaga s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na odprti postopek
Razlaga:

Naročnik v okviru odprtega postopka oddaje javnega naročila za javno naročilo z naslovom: »Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.9.2019 pod oznako JN006735/2019-B01 in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne 27.9.2019 pod oznako 2019/S 187-453844 za sklope, ki jih oddaja v okviru predmetnega javnega naročila ni prejel nobene ponudbe. V sled navedenemu naročnik za neoddane sklope izvaja predmetni postopek oddaje javnega naročila. Pri tem se prvotni pogoji javnega naročila iz odprtega postopka bistveno ne spremenijo.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
12/02/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Jordan prodaja in servis vodomerov d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5400953000
Poštni naslov: Draga 1
Kraj: Šmarješke Toplice
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8220
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 284 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 202 411.68 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Skladno z veljavnim ZPVPJN.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Poštni naslov: Pot na Tojnice 40
Kraj: Vrhnika
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/02/2020