Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 77549-2020

17/02/2020    S33

Slovenija-Vrhnika: Števci za vodo

2020/S 033-077549

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5015707000
Poštni naslov: Pot na Tojnice 40
Kraj: Vrhnika
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Martina Gabrijel
E-naslov: martina.gabrijel@kpv.si
Telefon: +386 17502960
Telefaks: +386 17502950
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.kpv.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: komunalno podjetje
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: izvajanje gospodarskih javnih služb

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let postopek s pogajanji brez predhodne objave vodomerni števci

II.1.2)Glavna koda CPV
38421100 Števci za vodo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je dobava vodomernih števcev za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let, skladno s popisi blaga s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 202 411.68 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38421100 Števci za vodo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je dobava vodomernih števcev za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let, skladno s popisi blaga s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na odprti postopek
Razlaga:

Naročnik v okviru odprtega postopka oddaje javnega naročila za javno naročilo z naslovom: »Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje 3 let«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.9.2019 pod oznako JN006735/2019-B01 in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne 27.9.2019 pod oznako 2019/S 187-453844 za sklope, ki jih oddaja v okviru predmetnega javnega naročila ni prejel nobene ponudbe. V sled navedenemu naročnik za neoddane sklope izvaja predmetni postopek oddaje javnega naročila. Pri tem se prvotni pogoji javnega naročila iz odprtega postopka bistveno ne spremenijo.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
12/02/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Jordan prodaja in servis vodomerov d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5400953000
Poštni naslov: Draga 1
Kraj: Šmarješke Toplice
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8220
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 284 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 202 411.68 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Skladno z veljavnim ZPVPJN.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Poštni naslov: Pot na Tojnice 40
Kraj: Vrhnika
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/02/2020