Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77559-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Radom: Tischcomputer

2020/S 033-077559

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
Nationale Identifikationsnummer: 670223451
Postanschrift: ul. Jana Kilińskiego 30
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921
Postleitzahl: 26-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Kotowska
E-Mail: bzp@umradom.pl
Telefon: +48 483620876/+48 483620283
Fax: +48 483620282/+48 483620289

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.radom.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę komputerów stacjonarnych, skanera A3, projektora video i monitora wielkoformatowego w ramach projektu Nowoczesne rozwiązania (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.68.2020.AK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera/kamery do skanowania A3, komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) z oprogramowaniem, projektora video i monitora wielkoformatowego w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast — członków Związku Miast Polskich”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 1: dostawa skanera/kamery do skanowania A3 — 1 szt., część 2: dostawa komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) z oprogramowaniem — 2 szt., część 3: dostawa projektora video — 1 szt., część 4: dostawa monitora wielkoformatowego — 1 szt. Szczegół. opis przedmiotu zam. znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 351.83 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skanera/kamery do skanowania A3 w ilości 1 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30216110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL921
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Radom, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera/kamery do skanowania A3 — 1 szt., w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast — członków Związku Miast Polskich". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.02.18.00-00-0009/18 „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotem negocjacji będzie: ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, cena, gwarancja oraz termin dostawy zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) z oprogramowaniem — 2 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL921
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Radom, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) z oprogramowaniem — 2 szt. w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast — członków Związku Miast Polskich". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.02.18.00-00-0009/18 „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotem negocjacji będzie: ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, cena, gwarancja oraz termin dostawy zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa projektora video — 1 szt.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL921
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Radom, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora video — 1 szt. w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast — członków Związku Miast Polskich". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.02.18.00-00-0009/18 „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotem negocjacji będzie: ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, cena, gwarancja oraz termin dostawy zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa monitora wielkoformatowego — 1 szt.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL921
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Radom, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora wielkoformatowego — 1 szt. w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast — członków Związku Miast Polskich". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.02.18.00-00-0009/18 „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotem negocjacji będzie: ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, cena, gwarancja oraz termin dostawy zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej jedno postępowanie:

— znak sprawy: BZP.271.1.691.2019.AK, nr ogłoszenia 2019/S 243-596654 przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.12.2019 r. oraz opublikowanego w dniu 17.12.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ww. zamówienie, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

W związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.1.2020 r. do godz. 9:00 w zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia nie złożono żadnej oferty, postanowiono jak powyżej. Ponadto należy podkreślić, iż w przypadku niniejszego zamówienia, będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (...) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...) nie zostały złożone żadne oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 243-596654

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skanera/kamery do skanowania A3 w ilości 1 szt.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Microcomp” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/2
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 2 980.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 980.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) z oprogramowaniem — 2 szt.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Microcomp” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/2
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 5 343.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 343.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa projektora video — 1 szt.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Microcomp” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/2
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 4 492.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 492.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa monitora wielkoformatowego — 1 szt.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Microcomp” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/2
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 5 536.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 536.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020