Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 77612-2022

11/02/2022    S30

Finnland-Vantaa: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2022/S 030-077612

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vantaan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0124610-9
Postanschrift: PL 1100
Ort: Vantaan kaupunki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 01030
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Samu Ylönen
E-Mail: samu.ylonen@vantaa.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vantaa.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Keravan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0127485-5
Postanschrift: Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Ort: Kerava
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 04200
Land: Finnland
E-Mail: joel.ronkko@kerava.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.kerava.fi/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=371819&tpk=0e42142e-cdb3-4c02-80b1-0ac72aefdfd1
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=371819&tpk=0e42142e-cdb3-4c02-80b1-0ac72aefdfd1
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sosiaalihuollon asiakkaiden kotisiivouspalvelun hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tällä tarjouspyynnöllä Vantaan ja Keravan kaupungit (jäljempänä kaupunki tai tilaaja) pyytävät tarjousta sosiaalihuollon asiakkaiden kotisiivouspalvelun hankinnasta. Palvelu hankitaan vantaalaisille sekä keravalaisille asiakkaille, joiden siivouspalvelun tarve on arvioitu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimesta yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu jakaantuu määräaikaisesti tai kertaluonteisesti hankittavaan ylläpitosiivoukseen sekä kertahankintana tehtävään raivaussiivoukseen. Hankinnassa on kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelun tukipalveluna annettava siivouspalvelu.

Kilpailutuksen tuloksena valitaan kummassakin osakohteessa palveluntuottajiksi vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) tarjoajaa. Tilaaja muodostaa kilpailutuksen lopputuloksena puitejärjestelyn, jossa on enintään viisi toimittajaa etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset ovat erilliset ylläpito- ja raivaussiivouksen osalta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 020 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ylläpitosiivous

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
90910000 Reinigungsdienste
90911100 Reinigung von Unterkünften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ylläpitosiivousta tehdään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja yhden siivouskerran kesto on pääsääntöisesti kaksi (2) henkilötyötuntia. Yhden siivouskerran kesto on vähintään kaksi (2) henkilötyötuntia. Palvelun sisältö ja kesto määritellään tilauksen yhteydessä. Kohteet ja niiden puhtaustaso vaihtelevat. Työaika ei saa ylittää kahta (2) henkilötyötuntia per siivouskerta mikäli tilaaja ei ole niin erikseen tilauksessa määritellyt. Tilauksessa voidaan määritellä, että ylläpitosiivous järjestetään kaksi, kolme tai jopa neljä kertaa kuukaudessa, esimerkiksi lapsiperheiden osalta tiheämpi siivousväli voi olla tarpeen.

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kiinteänä, kahden desimaalin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/05/2022
Ende: 31/12/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa määräaikaista sopimusta optioilla 1+1 vuotta. Optiot voidaan ottaa käyttöön hankintayksikön päätöksellä yhdessä tai erikseen.Hankintayksikkö ilmoittaa palveluntarjoajalle optioiden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen umpeutumista.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raivaussiivous

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
90910000 Reinigungsdienste
90911100 Reinigung von Unterkünften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Raivaussiivous tehdään kun asiakkaan kodin siisteys ja hygieniataso on vaaraksi

asiakkaalle ja/tai ympäristölle. Raivaussiivouskohteissa voi olla oksennuksia,

ulosteita (ihmisen/ eläinten), valtavasti tavaraa ja jäteroskaa, hajonneita tai

pilaantuneita kalusteita yms. Kohde voidaan myös joutua myrkyttämään tuholaisilta.

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kiinteänä, kahden desimaalin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/05/2022
Ende: 31/12/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa määräaikaista sopimusta optioilla 1+1 vuotta. Optiot voidaan ottaa käyttöön hankintayksikön päätöksellä yhdessä tai erikseen. Hankintayksikkö ilmoittaa palveluntarjoajalle optioiden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen umpeutumista.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Vantaan kaupunki vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta Keravan kaupungin puolesta. Vantaan ja Keravan kaupungit tekevät erilliset hankintapäätökset ja sopimukset

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 14/03/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2022